Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Tekijät

Sitra on tulevaisuusorganisaatio, jonka ydintehtäviin kuuluu yhteiskunnan muutosvoimien ja niiden vaikutusten ennakoiminen. Sitralla on pitkä kokemus ennakointityöstä ja -osaamisesta, jonka tuella pyrimme tuottamaan tutkittua tietoa tulevaisuuden trendeistä suomalaisen yhteiskunnan käyttötarpeisiin.

Uusi juoni -verkkojulkaisu on Sitran ehdotus Suomen tulevaisuuden visioksi ja toimii samalla Sitran tulevaisuustyön kulmakivenä. Se perustuu Sitran julkaisemaan työpaperiin Visio Suomelle, joka syntyi Sitran strategia- ja tutkimusyksikössä. Työ perustuu vuosien tiiviiseen ennakointi, analyysi- ja asiantuntijatyöhön, joka ei suinkaan pääty tähän. Kyseessä on jatkuva prosessi, jossa myös verkkojulkaisun kommentteja hyödynnetään vision ja sivuston kehittämisessä.

Ehdota uusia aineistoja ja anna palautetta: uusijuoni@sitra.fi

Kirjoittajat

Justin W. Cook

Justin W. Cook toimii johtavana kestävän kehityksen asiantuntijana Sitrassa. Hänen nykyinen työnsä sisältää tutkimusta Sitran kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnallisen muutostoiminnan tueksi sekä uusia tutkimusaloitteita tulevaisuuden koulutuskentälle ja vaikuttavuusinvestointiin. Aiemmin hän on toiminut Helsinki Design Labin asiantuntijana ilmasto- ja energiakysymyksissä ja Sitran Low2No kaupunkien kestävän kehityksen projektissa. Justin asuu Bostonissa ja on Rhode Island School of Designin tiedekunnan jäsen.

Twitter: @JustinWCook

Eeva Hellström

Eeva Hellström toimii johtavana asiantuntija Sitran strategiayksikössä, jossa hän vastaa Uusi juoni -sivuston pohjana olevan kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntamallin edelleen kehittämisestä. Aiemmin Eeva on vetänyt Sitrassa yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnattua koulutustoimintaa, Maamerkit-ohjelmaa ja kansallisen luonnonvarastrategian valmistelua. Eevan tutkimus- ja kehitystyön kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kestävä talous, luonnonvara- ja ympäristöpolitiikka sekä biotalous.

Twitter: @EevaHellstrom

Timo Hämäläinen

Timo Hämäläinen toimii johtavana asiantuntijana Sitran strategiayksikössä kestävään hyvinvointiin sekä talouden ja yhteiskunnan murrokseen liittyvän tutkimuksen parissa. Aiemmin Timon tutkimusaiheita ovat olleet muun muassa kansallinen kilpailukyky, talouden ja yhteiskunnan organisoituminen, sosiaaliset innovaatiot ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen. Ennen Sitraan tuloaan Timo on työskennellyt Kauppa- ja teollisuusministeriössä ja pääomamarkkinoilla.

Twitter: @HmlinenTimo

Jenna Lähdemäki

Jenna Lähdemäki toimii avustavana asiantuntijana Sitran strategiayksikössä. Jenna työskentelee mm. koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä kansainvälisessä tutkimushankkeessa. Aiemmin Jenna on työskennellyt mm. viestintätoimistossa. Hän on kiinnostunut ennakoinnin paremmasta hyödyntämisestä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja on tutkinut ennakointia pro gradu –tutkielmassaan. Jenna on Uusijuoni.fi –sivuston päätoimittaja.

Twitter: @JennaBL

Vesa-Matti Lahti

Vesa-Matti Lahti on Sitran kestävän hyvinvoinnin tutkimustiimin johtava asiantuntija. Aiemmin hän on vetänyt Sitran Energiaohjelmassa Kansalaiset ja energiatehokkuus -avainaluetta. Sitä ennen hän johti Sitran Intia-ohjelmaa. Ennen Sitraan tuloaan Vesa-Matti on työskennellyt Euroopan komission tutkimuspääosastolla, Suomen Akatemiassa ja journalistina useissa eri tiedotusvälineissä.

Twitter: @vesamattilahti