Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Tarina

Kokonaisvaltaiset ja ennakoivat sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveempi elämä syntyy, kun ihmiset oppivat elämäntavoillaan ennaltaehkäisemään ja terveysteknologian avulla ratkaisemaan terveyspulmiaan  itsenäisesti. Kehoa ja mieltä ei hoideta enää erikseen, vaan sosiaali- ja terveyspalvelut parantavat hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Auts! Kolmevuotias horjahtaa päin lipastoa ja verta on pian hiuksissa ja rinnuksilla. Lapsen tyynnyttyä isä nappaa puhelimen käteensä ja soittaa videopuhelun ensiapuun. Pian haava on sidottu hoitajan etäopastuksella.

Tavalliset terveyspulmat ratkeavat yhä useammin muutamalla klikkauksella, kun tietojärjestelmien kehitys ja terveysteknologia ovat tuoneet terveystiedon kaikkien ulottuville.

Hoitajien ja lääkärien aikaa vapautuu vaativien terveysongelmien ratkaisuun ja niiden ennaltaehkäisyyn, kun ihmiset osaavat tehdä yksinkertaisia diagnooseja ja mittauksia itse.

Elämä sujuvoittaa myös se, että hoitohenkilökunta pääsee käsiksi terveysdataan, jota erilaiset terveyssovellukset kerryttävät esimerkiksi verensokereista ja -paineesta ja vaikka yöunien pituudesta ja laadusta.

Ihmisten kasvanut omatoimisuus ja vastuunkanto omasta hyvinvoinnista pakottavat ammattilaiset tasavertaisempaan ja aikaisempaa asiakaslähtöisempään yhteistyöhön.

Ihmisten halu seurata terveyttään entistä monipuolisemmilla tavoilla tarjoaa myös kasvumahdollisuuksia hyvinvointialan yrityksille.

Notkea sote on investointi tulevaisuuteen

Elämme terveempänä ja onnellisempana pidempään, koska terveydenhuollossa on siirrytty ongelmien ratkaisemisesta niiden ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin laaja-alaiseen tuottamiseen. Kehoa ja mieltä ei hoideta enää erikseen.

Ihmisiä kehotetaan aktiivisesti hakeutumaan osaksi vertaisverkostoja muuttuvissa elämäntilanteissa. Leskeksi jäänyttä lapsirakasta kuusikymppistä rohkaistaan vapaaehtoistyöhön lisäkäsiä tarvitsevan lapsiperheen parissa.

Hyvinvointipalveluja ei nähdä vain hyvinvointivaltion väistämättöminä kuluina, vaan yhteiskunnan pitkäjänteisenä investointina tulevaisuuteen. Siksi Suomessa panostetaan paljon lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti ihmisten erot perimässä, elämäntavoissa, fyysinessä ja henkisessä hyvinvoinnissa sekä suhteessa elinympäristöön.

Vuorotyössä olevan yksinhuoltajasomali-isän ekaluokkalainen saa erilaista tukea arkeensa kuin päihdeongelmaisen äidin ylivilkas lapsi samalla luokalla.

Koulussa opetetaan erilaisia arjenhallintataitoja ja omatoimisuutta oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä, koska taitojen on huomattu olevan keskeisessä roolissa työelämässä menestymisessä.

Niin lapset kuin senioritkin viettävät paljon aikaa luonnonympäristöissä ja tuntevat luonnontuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset.  

Palvelut kannustavat aina aktiivisuuteen

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on niin notkea ja monipuolinen, että ihmiset voivat huolehtia sen avulla omasta ja läheistensä hyvinvoinnista omatoimisesti jo ennaltaehkäisevästi. Palvelut ovat rakennettu niin, että ne kannustavat aktiivisuuteen passivoimisen sijaan.

Kaukana ovat ajat, jolloin mielenterveyskuntoutuja ei saanut sairauslomalla halutessaan opiskella tai kokeilla työntekoa menettämättä tukiaan. Palveluja saa yhdeltä luukulta, eli asiakkaan ei tarvitse tietää, vaatiiko vaiva terveyskeskusta, sosiaalitoimistoa vai kenties molempia.

Palvelujen rahoitus on yhä useammin kiinnitetty palveluntuottajan sijaan asiakkaaseen.

Julkinen sektori antaa kansalaiselle tietyn summan käytettäväksi sovittuihin terveyspalveluihin. Ihminen saa itse päättää, kenen tarjoamaa palvelua hyödyntää. Niin yksityisten kuin julkistenkin palveluntarjoajien kiinnostus asiakkaiden tarpeisiin kasvaa ja kilpailu lisää tuottavuutta.

Teknologian, asiakkuuden ja yhteisöllisyyden murros sosiaali- ja terveyspalveluissa vie kohti monipuolisempaa ratkaisumallien ja palveluiden verkostoa.

Sekä palveluntuottajat että asiakkaat ovat hyvin avoimia uusille kokeiluille ja isojen toimijoiden rinnalla pienet yhteisöt ja start up -yritykset tuottavat erilaisia palveluja. Hyvien käytäntöjen ja oivallusten kansainvälistä levitystä pidetään hyveenä. Kuka nyt ei haluaisi tulla tunnetuksi hyvinvointiin liittyvän ongelman ratkaisijana.

Piditkö lukemastasi? Lataa sisältö (pdf).

comments powered by Disqus