Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Muutos on jo alkanut!

Näkemys

Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi

Talouden on tuotettava hyvinvointia mahdollisimman monelle, eikä se voi olla riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Talouden toimijoiden tulee siksi työskennellä verkostoissa, joissa tuotetaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista arvoa, myös muille kuin osakkeenomistajille. Näin varmistetaan, että talous on kestävällä pohjalla.

Lue lisää
Ratkaisu

Smart & Clean -pääkaupunkiseutu ja julkiset hankinnat

Suomen valtio ja kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin vuosittain noin 30 miljardia euroa eli lähes 20 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Cleantech-sektorilla hankinnat kohdistuvat valitettavan usein nk. ”koeteltuun teknologiaan”, mikä ei edistä uusien ratkaisujen markkinoillepääsyä. Julkiset hankinnat tulisikin valjastaa viennin ja talouskasvun vauhdittamiseen: innovatiivisilla hankinnoilla voidaan lisätä yritysten kotimarkkinareferenssejä, luoda uusia työpaikkoja ja…

Lue lisää
Ratkaisu

Tiimiakatemiassa yrittäjyyttä opitaan käytännössä

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakouluun kuuluva vuonna 1993 perustettu yrittäjyyskoulutusohjelma. Tiimiakatemian perustaja, markkinoinnin lehtori Johannes Partanen, halusi haastaa perinteisen käsityksen opinnoista, joissa oppilaat kuuntelevat passiivisina, kun opettaja luennoi. Opintojen alussa tiimiakatemialaiset muodostavat 15-20 ihmisen tiimiyrityksen, jossa he toimivat koko 3,5 vuoden opintonsa työtehtäviä vaihdellen. Tiimiyrityksissä on mm. viestintäpäällikön, asiakaspäällikön, talouspäällikön ja…

Lue lisää
Ratkaisu

Joukkorahoitus auttaa keksinnöt maailmalle

Joukkorahoitus on nopeasti laajentunut ilmiö, jossa tuote tai palvelu esitellään joukkorahoitusorganisaation nettisivuilla ja esittelystä kiinnostuneet yksilöt tai yhteisöt osallistuvat tuotannon tai tuotekehityksen rahoittamiseen. Rahoittajat maksavat etukäteen tuotteen tilaushinnan tai kannatusmaksun. Joukkorahoitus on demokratisoinut esimerkiksi taiteen maailmaa mahdollistamalla useampien taideprojektien toteutumisen. Suosituimmmat joukkorahoitusorganisaatiot ovat Kickstarter ja Indiegogo. Pelkästään Kickstarterin kautta…

Lue lisää
Ratkaisu

Talousteoriat tuuletukseen

Ratkaisujen löytäminen moniin tämän päivän viheliäisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, talouskriiseihin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymiseen, edellyttää uutta taloudellista ajattelua. Taloustieteen opiskelijat ympäri maailmaa ovat viime vuosina protestoineet siitä, että nykyinen taloustieteen opetus on liian kapea-alaista. Se ei tarjoa välineitä, joilla nykyongelmiin voitaisiin tarttua. Opiskelijajärjestöt yli kolmestakymmenestä maasta ovat tehneet yhteisen aloitteen…

Lue lisää
Ratkaisu

Aikapankissa aika on käypää valuuttaa

Aikapankeissa vaihdetaan palveluita aikaa vastaan. Aikapankit toimivat yleensä paikallisesti ja niiden kautta voi saada apua arjen askareisiin naapurustossaan. Aikapankit perustuvat tasa-arvolle, sillä kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Esimerkiksi Helsingissä toimivassa Stadin Aikapankissa palveluita vaihdetaan niin, että vaihdon yksikkönä on aika: Yhtä työtuntia vastaa yksi…

Lue lisää
Ratkaisu

NegaWatt auttaa säästämään energiaa

Negawatt-käsite sai alkunsa kirjoitusvirheestä. Sen jälkeen siitä on tullut säästetyn energian määrään viittaava käsite. Sitra ja joukko yrityksiä perustivat Suomeen NegaWatt Energiatehokkuusrahaston. Rahasto sijoittaa kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin projekteihin Suomessa. Projektit voivat olla teollisuudessa, palvelurakennuksissa, toimistorakennuksissa ja suurissa asuinkiinteistöissä. NegaWattin rahoituksen ansiosta kiinteistöjen omistaja voi säästää energiakustannuksissa ilman omaa…

Lue lisää
Ratkaisu

Sijoittaja voi edistää yhteistä hyvää

Yhteiskunnallinen hyöty ja taloudellinen tuottavuus eivät sulje toisiaan pois. Vaikuttavuusinvestoiminen on sijoitus-, rahoitus- ja toimintamalli, jonka avulla julkinen, yksityinen ja kolmas sektori voivat tehdä yhteistyötä yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Käytännössä vaikuttavuusinvestoiminen tarkoittaa yksityisen pääoman kanavoimista esimerkiksi hyvinvoinnin edistämiseen, ympäristöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tai kehittyvien maiden tukemiseen. Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalleista…

Lue lisää
Ratkaisu

Suomeen halutaan eettinen pankki

Suomeen puuhataan eettistä pankkia Pankki 2.0 -aloitteen avulla. Niin sanottuja eettisiä pankkeja löytyy jo Länsi-Euroopasta. Eettisen pankkitoiminnan ominaispiirteitä ovat rahoituksen läpinäkyvyys ja pyrkimys rakentaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää taloutta. Eettisen pankin toimintaan kuuluu, että asiakkaille kerrotaan, mihin heidän rahojaan käytetään. Lisäksi lainoja myönnetään vain sen verran, kun pankilla on…

Lue lisää
Ratkaisu

Kestävää sijoittamista

Generation Investment Management on investointien hallintaan keskittyvä yritys, joka sai alkunsa Al Goren ja David Bloodin aloitteesta vuonna 2007. Sille tärkeää on huomioida sijoitustoiminnassa kestävän kehityksen tekijät, esimerkiksi ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Generation Investment Managementin sijoitusfilosofia perustuu ajatukselle, että kestävän kehityksen tekijät vaikuttavat pitkällä tähtäimellä bisneksen kannattavuuteen. Filosofian…

Lue lisää
Ratkaisu

Arktisen teollisuuden jätteet hyötykäyttöön

Kemi–Tornion-alueella syntyy vuosittain noin 1,2 miljoonaa tonnia teollisuusjätettä ja sivuvirtoja. Seudulla toimii useita suuria metsä-, metalli- ja kaivosalan yrityksiä. Pari vuotta sitten Sitra ja Digipolis kutsuivat paikalliset yritykset saman pöydän ääreen rakentamaan yhdessä arktisen teollisuuden ekosysteemiä, jossa ylijäämät saataisiin paremmin hyödynnettyä. Ylijäämien joukossa on esimerkiksi materiaalia, joka on jalostettavissa…

Lue lisää
Ratkaisu

Kaatopaikan muodonmuutos

Ämmässuon kaatopaikka Espoossa on trendin harjalla. Kaatopaikka on viime vuosina kokenut muodonmuutoksen jätteen loppusijoituspaikasta materiaaleja käsitteleväksi ekoteollisuuspuistoksi. Alueen kehityksessä on mukana joukko yrityksiä, jotka haluavat tehdä eko- ja materiaalitehokasta liiketoimintaa. Alueelle keskittyneiden yritysten välille muodostuu kumppanuuksia ja yhteistyötä. Niiden avulla alueella kulkevat materiaalivirrat voidaan esimerkiksi hyödyntää uudella tavalla. Alueella…

Lue lisää
Ratkaisu

Kohti suljettujen kiertojen yritysverkostoja

Eri puolilta Suomea löytyy hyviä esimerkkejä siitä, miten kiertotalous ja teolliset symbioosit on saatu toimiviksi ja kannattaviksi tavoiksi järjestää paikallisten yritysten tuotanto. Esimerkiksi Forssaan on pitkäjänteisellä ja vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä rakennettu jo vuodesta 1995 ympäristöyritysten keskittymää. Forssan kaupunki, kehitysyhtiö ja Hämeen ammattikorkeakoulu ovat olleet edistämässä yritysten keskittymistä…

Lue lisää

Ladataan…