Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Muutos on jo alkanut!

Näkemys

Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia

Yhteiskuntamme tarvitsee menestyäkseen yhdessä rakennetun ja jaetun tulevaisuuskuvan. Yhteinen suunta vahvistaa uskoa tulevaisuuteen. Kun ratkaistaan eri väestöryhmien tarpeita, pitää muistaa, että tilastojen takana on aina yksilöllinen ihminen. Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan, eikä yhteisöistä lähteviä, mahdollisia innovatiivisia ratkaisuja saa estää liiallisella byrokratialla

Lue lisää
Ratkaisu

Harlem Children’s Zone – oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia

Harlem Children’s Zone on holistinen lähestymistapa koulutukseen, joka tarjoaa lapsille ja nuorille aikuisille monipuolisesti heidän tarvitsemiaan palveluita. Sen ytimessä ovat koulut, mutta ne ymmärretään osaksi laajempaa ekosysteemiä, johon kuuluu terveys- ja sosiaalipalvelut ja yhteisön kehittämisohjelmat. Palvelujen kohderyhmänä eivät ole pelkästään lapset vaan myös aikuiset heidän perheissään. Tavoitteena on ohjata lapset…

Lue lisää
Ratkaisu

Aikapankissa aika on käypää valuuttaa

Aikapankeissa vaihdetaan palveluita aikaa vastaan. Aikapankit toimivat yleensä paikallisesti ja niiden kautta voi saada apua arjen askareisiin naapurustossaan. Aikapankit perustuvat tasa-arvolle, sillä kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Esimerkiksi Helsingissä toimivassa Stadin Aikapankissa palveluita vaihdetaan niin, että vaihdon yksikkönä on aika: Yhtä työtuntia vastaa yksi…

Lue lisää
Ratkaisu

Yhteiset sitoumukset auttavat kestävää kehitystä

Kestävä kehitys vaatii toteutuakseen erilaisten yhteisöjen sitoutumista itse asettamiinsa tavoitteisiin ja visioihin. Erilaisten yhteiskuntasitoumusten avulla kestävästä kehityksestä on tehty niin yritysten kuin julkisen hallinnonkin yhteinen asia. Suomessa on esimerkiksi laadittu kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, jossa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Myös Helsingin…

Lue lisää
Ratkaisu

Big Society luo suurta visiota

Big Society -hanke käynnistettiin Iso-Britanniassa David Cameronin johdolla vuonna 2010. Maan kaikista uudistushankkeista juuri se on saanut eniten huomiota. Ajatuksena on, että ison julkisen sektorin sijaan tarvitaan iso yhteiskunta, jossa ihmiset ottavat yhä enemmän vastuuta omasta elinympäristöstään, palveluistaan ja osallisuudestaan. Kunnianhimoisena visiona on saada julkishallinto ja kansalaiset rakentamaan yhdessä parempaa…

Lue lisää
Ratkaisu

Naiset tukevat toisiaan verkostoissa

Uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen ei aina käy mutkatta. Vaikeuksia voi ilmetä esimerkiksi työn saannissa. Yalla Trappan on naisten osuuskunta Malmön Rosengårdissa, jossa lähes 90 prosenttia asukkaista on maahanmuuttajia. Yhteisön tavoitteena on tarjota maahanmuuttajanaisille töitä ja auttaa heitä työllistymään. Yalla Trappan käynnistyi Malmön kaupungin, AMF Malmön ja Euroopan sosiaalirahaston projektina. Onnistuneeksi osoittautunutta…

Lue lisää
Ratkaisu

Tanskalainen katu-urheilun keskus inspiroi

Nuoret tarvitsevat tilaa harrastaa, mutta tilat ovat monesti kiven alla. Tanskassa GAM3 StreetMekka tarjoaa joustavat ja vapaat tilat erityisesti nuorten omaehtoiselle urheilulle, kuten koripallolle ja katutanssille. Tavoitteena on taata jokaiselle samat mahdollisuudet aktiiviseen elämään - katsomatta ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen luokkaan tai etniseen taustaan. Game on järjestö, jonka tavoitteena on edistää…

Lue lisää
Ratkaisu

Palvelutori auttaa vanhuksia

Muisti on alkanut heikentyä, mutta omasta kodista ei silti haluaisi luopua. Erilaista apua ikäihmisten asumiseen on tarjolla, mutta sen löytäminen voi olla vaikeaa. Palvelutori tarjoaa tähän apua. Tampereen kaupunki kehitti alun perin Kotitorin, palvelutorin ja neuvontapisteen, josta kuka tahansa voi saada tietoa seniori-ikään ehtineille suunnatuista palveluista. Nyt Palvelutorit ympäri…

Lue lisää
Ratkaisu

Yhteisöllistä elämää muistisairaille

Kun dementikko herää laitoksessa, hän hätääntyy, koska tunnistaa olevansa sairaalassa. Hoitaja vakuuttaa potilaalle, että tämä on turvassa, mutta potilas unohtaa sen jo vartin päästä. Siksi muistisairaille olisi tärkeää tarjota ympäristö, jota he ymmärtävät. Hogewayn dementiakylä Alankomaissa haluaa tarjota muistisairaille asukkailleen ihmisläheistä ja mahdollisimman normaalia, kodinomaista asumista. Kylässä järjestetään yhdessäoloa ja…

Lue lisää
Ratkaisu

Kansalaiset päättämään julkisista varoista

Kuka olisi parempi päättämään yhteisön rahoista, kuin yhteisö itse? Osallistuva budjetointi antaa tähän mahdollisuuden. Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi, jossa yhteisön jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, miten osa yhteisistä rahoista käytetään. Tärkeä osa osallistuvaa budjetointia on avoin keskustelu, budjetin avoimuus ja sen esittäminen niin, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse…

Lue lisää
Ratkaisu

Skotlanti luottaa yhteisön voimaan

Eri puolella Skotlantia paikalliset asukkaat ovat itse alkaneet etsiä tapoja tuottaa yhteisölleen terveyttä ja hyvinvointia. Esimerkiksi Older People for Older People -hankkeessa kokeiltiin, miten syrjäseutujen yhteisöt voivat tukea vanhempien jäsentensä itsenäistä elämää. Yhteisöt miettivät ja kehittivät itse palveluita, joita he kokivat tarvitsevansa, ja jotka tukevat vanhusten itsenäistä elämää. Eräs yhteisö…

Lue lisää
Ratkaisu

Ravintolapäivästä yhteisöllisyyttä

Ruokakarnevaali Ravintolapäivä kutsuu ihmiset kaduille ja yksityispihoihin nauttimaan ruoka-annoksen naapurin kanssa. Osaatko valmistaa maistuvia minipizzoja tai salaisella reseptillä jääteetä? Yhden päivän aikana kuka vain voi perustaa oman ravintolan minne tahansa kaupungissa ja ilmoittaa sijaintinsa digitaaliseen karttapalveluun. Yhteisölliseen tapahtumaan voi osallistua myös kiertelemällä näitä pop-up-ravintoloita ja tutustumalla asuinalueensa ihmisiin. Ravintolapäivä lisää…

Lue lisää
Ratkaisu

Adoptoi monumentti yksin tai porukalla

Skotlannissa huoli muinaismuistojen säilymisestä synnytti idean uudenlaisesta, yhteisöllisestä tavasta pitää muinaisjäännöksistä huolta. Archaeology Scotland -järjestön avulla ihmiset ja yhteisöt voivat nyt vapaaehtoisesti adoptoida muinaisjäännöksiä hoidettavikseen. Pirkanmaan maakuntamuseo käynnisti vuonna 2009 samanlaisen adoptointitoiminnan. Aluksi mahdollista oli adoptoida muinaisjäännöksiä, mutta nykyään myös vanhoja rakennuksia. Hoitotyö on vapaaehtoista ja perustuu adoptioporukan ja…

Lue lisää