Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Muutos on jo alkanut!

Näkemys

Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi

Hallintomme ei pysy tällä hetkellä yhteiskunnan muutosten tahdissa. Monimutkaisiin ongelmiin on kehitettävä uudenlaisia ratkaisuja. Isoihin uudistuksiin ei pidä rynnätä, vaan mennä niitä kohti joustavasti, askel kerrallaan. Yksi keino on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Lue lisää
Ratkaisu

Työn pelillistäminen motivoi ja innostaa

Työn pelillistäminen tarkoittaa pelien mekaniikan soveltamista työelämään. Pelillistämisen keinoin voidaan lisätä työntekijöiden motivaatioita, yhteistyötä ja nopeuttaa innovaatioprosesseja. Tämä perustuu selkeisiin välitavoitteisiin ja välittömään palautteeseen. Työelämässä säännöt ja tavoitteet saattavat olla monimutkaisia ja pitkälle aikavälille asetettuja. Työn pelillistämisessä työ jaetaankin pienempiin osiin, jolloin muodostetaan lyhyen tähtäimen innostavia tavoitteita, joista saa palautetta…

Lue lisää
Ratkaisu

Skotlannin hallitus toimii yhtenä organisaationa

Skotlannin uudistetun hallintomallin sloganiksi on otettu ytimekäs ”Yksi organisaatio, yksi budjetti suunnitteluun ja tulosten mittaamiseen, yksi johtajuus”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koko hallintoa ohjaa yksi ja sama strategia. Uudenlainen tapa järjestää hallinto on vaatinut täydellisen kurssin muutoksen. Vuodesta 2007 lähtien sektoroituneesta hallintomallista on päästy yhtenäiseen johtamismalliin. Yhden organisaation tavoin…

Lue lisää
Ratkaisu

Palveluväylä helpottaa tiedonsiirtoa

Tiedonsiirron eri organisaatioiden ja palveluiden välillä ei tarvitse olla hankalaa. Tiedonsiirtoa helpottamaan on perustettu kansallinen palveluväylä. Se muodostaa yhteisen alustan erilaisille digitaalisille palveluille. Tarkoitus on helpottaa ja yksinkertaistaa muun muassa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa. Samalla asioinnista halutaan tehdä turvallisempaa. Palveluväylä yhdistää eri tietojärjestelmät keskenään, joten se…

Lue lisää
Ratkaisu

Tietopyyntö.fi avaa julkisia asiakirjoja

Julkisuuslainsäädännön nojalla kaikilla kansalaisilla on oikeus saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista, kuten esimerkiksi kuntien tekemistä hankinnoista. Tietopyyntö.fi-sivustolla kansalaiset voivat helposti tehdä tietopyyntöjä eri viranomaisille. Tietopyynnön tekeminen onnistuu sähköisesti valmiilla kaavakkeella. Tehdyt tietopyynnöt, vastauksen tilanne ja annetut vastaukset julkaistaan sivustolla, joten samaa tietopyyntöä ei tarvitse tehdä moneen kertaan. Tämä nopeuttaa…

Lue lisää
Ratkaisu

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ennakoi

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla on eduskunnassa erityisasema. Se luotaa tulevaisuutta, käsittelee tulevaisuuteen liittyviä asioita ja ilmiöitä. Tarkoituksena ei ole ennustaa vaan ennakoida tulevaisuutta. Viime vuosina tulevaisuusvaliokunnassa on käsitelty muun muassa kestävää kasvua, hyvinvointia ja työn tulevaisuutta. Lisäksi se on kehittänyt ja kokeillut joukkoistamiseen liittyviä työkaluja. Suomen tulevaisuusvaliokunta on kansainvälisesti poikkeus. Muissa maissa…

Lue lisää
Ratkaisu

Kansalaiset päättämään julkisista varoista

Kuka olisi parempi päättämään yhteisön rahoista, kuin yhteisö itse? Osallistuva budjetointi antaa tähän mahdollisuuden. Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi, jossa yhteisön jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, miten osa yhteisistä rahoista käytetään. Tärkeä osa osallistuvaa budjetointia on avoin keskustelu, budjetin avoimuus ja sen esittäminen niin, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse…

Lue lisää
Ratkaisu

Islannin perustuslakiluonnos joukkoistettiin

Islannin pankkikriisi herätti maan uudistamaan sen perustuslain. Laki haluttiin uusia tavalla, joka palauttaisi kansalaisten luottamuksen. Niinpä lain muutostyöhön otettiin mukaan kansalaiset eli muutostyö joukkoistettiin. Asiantuntijat ja kansalaiset kirjoittivat perustuslaki-ideaa yhteistyönä ja viikoittain julkaistiin uusi luonnos netissä kaikkien kommentoitavaksi. Lisäksi perustuslakityöryhmä julkaisi videoita YouTubessa, päivityksiä Twitterissä ja valokuvia Flickrissä. Myös…

Lue lisää
Ratkaisu

HRI avaa tietoa

Helsinki Region Infoshare (HRI) on palvelu, joka tuottaa tietoa lähinnä pääkaupunkiseudusta sekä avaa, jakaa ja auttaa hyödyntämään sitä. Tietojen joukossa on esimerkiksi rakentamiseen, terveyteen, asumiseen, hallintoon ja väestöön liittyviä tietoja. Palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteinen. Sivustolta löytyvä tieto on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä ja palvelu tähtää yhteisölliseen ja…

Lue lisää