Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Muutos on jo alkanut!

Näkemys

Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti

Hyvinvointi on ymmärrettävä entistä laajemmin, sillä siihen vaikuttavat työ ja vapaa-aika ovat muuttuneet. Ihmisten arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäkseen he kaipaavat kokonaisvaltaisia hyvinvointiratkaisuja. Niiden löytäminen on otettava päätöksenteon tavoitteeksi. Ihmisen vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ei silti pidä vähätellä.

Lue lisää
Ratkaisu

Resilienssin vahvistaminen auttaa yksilöä muutoksien edessä

Resilienssi eli kyky käsitellä muutoksia tehokkaasti tai jopa vahvistua muutoksista on termi, joka on noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Resilience Alliancen resilienssityökalulla on mahdollista mitata yksilön henkilökohtaista resilienssiä eli henkilön muutoskyvyn tasoa. Työkalu kuvaa ihmisen tapaa suhtautua muutokseen ja käsitellä elämän muutostilanteita. Sen avulla muodostetaan henkilökohtainen resilienssiprofiili. Työkalu muistuttaa persoonallisuustestejä…

Lue lisää
Ratkaisu

Henkilörekisterit hyödyttämään kansalaisia

Tietosuojavaltuutetun arvion mukaan Suomessa on noin miljoona henkilörekisteriä. Tiedot ovat palveluiden tarjoajien keräämiä ja kansalaisen on vaikea saada niitä käyttöönsä. Tietojen yhdistely on usein mahdotonta, vaikka siihen olisi kansalaisen lupa. OmaData on konsepti, jossa yksilöllä on oikeus ja mahdollisuus saada itseään koskeva tieto käyttöönsä tietokoneelleen tai luotetun kolmannen osapuolen käyttöön. …

Lue lisää
Ratkaisu

Oman terveyden tarkkaileminen helpoksi

Teknologian nopea kehitys mahdollistaa kännyköillä ja niiden halvoilla lisälaitteilla tapahtuvan itsediagnostiikan. Omaa terveyttä on jo pitkään voinut tarkastella mm. kuumemittarilla, verenpainemittarilla ja virtsainfektiotestillä. Kännykällä ja sen lisälaitteilla itse suoritettavat testit kuitenkin lisäävät mahdollisuuksia huomattavasti ja tekevät elämästä helpompaa. Potilas voi itse suorittaa lukuisia testejä, kuten silmänpohjan kuvauksen, tärykalvon kuvauksen, joidenkin…

Lue lisää
Ratkaisu

Quantified Self –liike pelillistää hyvinvoinnin

Täyttyykö sosiaalisen median feedisi tuttujesi lenkkipäivityksistä ja mittaako naapurisi unensa laatua? Oman terveyden tarkkailu ja havaintojen jakaminen sosiaalisessa mediassa on trendikästä. Kyseessä on teknologisen kehityksen mukanaan tuoma Quantified Self –ilmiö, jonka taustalla on tiedonsaannin helpottuminen omasta terveydestä sekä oman kehon lisääntynyt tarkkailu. Henkilökohtaisen perimän lisääntyneen ymmärryksen ja yhä monipuolistuvien…

Lue lisää
Ratkaisu

Oppilasagentit – oppilaista opettajia

Suomalaisen peruskoulun hyvästä maineesta huolimatta oppilaita sanotaan kannustettavan hiljaiseen puurtamiseen omien taitojen, tietojen ja mielipiteiden esittämisen sijaan. Tämä on muuttumassa, sillä useassa suomalaisessa kunnassa oppilaat opastavat opettajia digitaalisten taitojen maailmaan. Näitä oppilaita kutsutaan oppilasagenteiksi.  Syksyllä 2016 voimaan astuva peruskoulun uusi opetussuunnitelma painottaa mm. osallistamista ja oppimaan oppimisen taitoja. Oppilasagentti –toiminnan…

Lue lisää
Ratkaisu

Pekkaniskalla kuntobonuksia

Nosturiyritys Pekkaniskalla panostetaan työhyvinvointiin. Keinona siihen on kuntobonukset. Niiden tavoitteena on kannustaa terveisiin elämäntapoihin ja pysyvään, terveellisempään elämänmuutokseen. Kuntobonukset perustuvat luottamukseen ja henkilöstön omaehtoisiin ilmoituksiin. Toimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kuntobonuksilla on saavutettu konkreettisia tuloksia. Ihmisten elämänlaatu on esimerkiksi kohentunut, samoin työtyytyväisyys ja työhön sitoutuneisuus. Muissakin organisaatioissa on otettu…

Lue lisää
Ratkaisu

Aikapankissa aika on käypää valuuttaa

Aikapankeissa vaihdetaan palveluita aikaa vastaan. Aikapankit toimivat yleensä paikallisesti ja niiden kautta voi saada apua arjen askareisiin naapurustossaan. Aikapankit perustuvat tasa-arvolle, sillä kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Esimerkiksi Helsingissä toimivassa Stadin Aikapankissa palveluita vaihdetaan niin, että vaihdon yksikkönä on aika: Yhtä työtuntia vastaa yksi…

Lue lisää
Ratkaisu

Apua, kun elämä karkaa käsistä

Nuoruus ei aina ole helppoa aikaa. On tärkeää, että apua on tarjolla mahdollisimman varhain ja nuoruuden eri vaiheissa. Kokonaisvaltainen hyvinvointi mahdollistuu nuorille, kun elämänhallintaa helpotetaan ja kun hyvinvointia edistäviä palveluita on helposti saatavilla. Sitra toteutti yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa verkossa toimivan Suunta-palvelun, joka tähtää tämän tavoitteen toteutumiseen. Palvelu…

Lue lisää
Ratkaisu

Uusia oppeja kouluterveyskirjastosta

Elämä pelissä -tv-sarjan pohjalta tunnistettiin sellaisia ihmisen ominaisuuksia, jotka elämäänsä tyytyväisellä ihmisellä on hyvin hallussa. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi stressin hallinta ja vastoinkäymisten sietäminen. Ominaisuudet ovat opittavissa, joten peruskoulun terveyskasvatuksen oppimateriaaliin tuotettiin uutta materiaalia, jotta näitä ominaisuuksia voitaisiin opettaa entistä paremmin jo nuorille. Opetuksen tueksi syntyi kouluterveyskirjasto.fi-sivuston sisältö, videoita…

Lue lisää
Ratkaisu

Tanskalainen katu-urheilun keskus inspiroi

Nuoret tarvitsevat tilaa harrastaa, mutta tilat ovat monesti kiven alla. Tanskassa GAM3 StreetMekka tarjoaa joustavat ja vapaat tilat erityisesti nuorten omaehtoiselle urheilulle, kuten koripallolle ja katutanssille. Tavoitteena on taata jokaiselle samat mahdollisuudet aktiiviseen elämään - katsomatta ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen luokkaan tai etniseen taustaan. Game on järjestö, jonka tavoitteena on edistää…

Lue lisää
Ratkaisu

Bhutanin bruttokansanonnellisuus

Onnellisuus ja sen mittaaminen kiehtoo ihmisiä. Pieni Bhutanin valtio Himalajalla on vienyt onnellisuuden tavoittelun astetta pidemmälle ja kirjannut bruttokansanonnellisuuden perustuslakiinsa. Ensimmäisenä idean bruttokansanonnellisuudesta kehitti 1970-luvulla Bhutanin silloinen kuningas Jigme Singye Wangchuck. Kun länsimaissa mitataan yleisesti bruttokansantuotetta, keskittyy Bhutan onnellisuuden mittaamiseen. Maan pääministeri kehottaakin maan talouselämää ottamaan onnellisuuden vakavasti. Maan virallinen…

Lue lisää
Ratkaisu

Kutsumustyö lähtee intohimosta

Työn mielekkääksi kokeminen vaikuttaa suuresti ihmisen hyvinvointiin. Mitä mielekkäämmältä työ tuntuu, sitä paremmin ihminen voi. Yksi tapa tehdä työstä mielenkiintoisempaa on hakeutua niin sanottuun kutsumustyöhön. Kutsumustyössä keskeistä ei ole tutkinto tai palkan määrä, vaan työntekijän työtään kohtaan tuntema intohimo ja innostus. Kutsumustyöhön liittyy yleensä yhteisöllisyys, eli yksilö kokee toimivansa…

Lue lisää

Ladataan…