Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Yhteiset sitoumukset auttavat kestävää kehitystä

Kestävä kehitys vaatii toteutuakseen erilaisten yhteisöjen sitoutumista itse asettamiinsa tavoitteisiin ja visioihin. Erilaisten yhteiskuntasitoumusten avulla kestävästä kehityksestä on tehty niin yritysten kuin julkisen hallinnonkin yhteinen asia. Suomessa on esimerkiksi laadittu kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, jossa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Myös Helsingin kaupunginjohtajan ja helsinkiläisten yritysten yhdessä allekirjoittamat Ilmastokumppanit-sitoumukset ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka kestävää kehitystä halutaan edistää yhteistyössä. Ilmastokumppaneiden tavoitteena on vähentää kaupunkialueen päästöjä. Siihen pyritään luomalla uusia toimintatapoja ja yhteistyötä sekä liiketoimintamalleja. Kukin sitoumuksen allekirjoittanut yritys tai muu toimija voi itse päättää parhaat keinot siihen, miten se voi vähentää päästöjä omassa toiminnassaan. Tärkeintä on, että päästöjen vähentämisen eteen tehdään töitä.

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (verkkosivu)

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (Youtube-video)

Sitoumus 2050 – kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset (verkkosivusto)

Ilmastokumppanit (verkkosivusto ja vuosiraportti)

comments powered by Disqus