Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Uusi koulutus -foorumi ja koulutuksen uusi suunta

Työelämän murros, digitalisaatio, eriarvoistuminen ja monikulttuurisuuden kasvu sekä globalisaatio haastavat myös suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden. Sitran viides Elinvoima-foorumi eli Uusi koulutus -foorumi kokoaa yhteen 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin pohtimaan tulevaisuuden koulutusta.

Foorumilaiset oppivat toisiltaan ja etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi koulutuksen ja koulun suhteen tehtävä, jotta ne olisivat jatkossakin elinvoimaisia. Foorumien tuloksena syntyy käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla pyritään ratkaisemaan foorumilla tunnistettuja, kouluun liittyviä ongelmia ja kehittämään uusia ratkaisuja. Sitran koulutustoiminta pyrkii vahvistamaan suomalaisten päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Poikkiyhteiskunnallisen ryhmän tavoitteena on tuoda yhteen mahdollisimman laaja ymmärrys kulloisestakin aiheesta ja mahdollistaa dialogi siitä eri mieltäkin olevien ihmisten välille.

Uusi koulutus –foorumi (verkkosivusto)

Uusi koulutus –foorumi aloittaa ensimmäiset kokeilut (uutinen)

 

comments powered by Disqus