Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Työn pelillistäminen motivoi ja innostaa

Työn pelillistäminen tarkoittaa pelien mekaniikan soveltamista työelämään. Pelillistämisen keinoin voidaan lisätä työntekijöiden motivaatioita, yhteistyötä ja nopeuttaa innovaatioprosesseja. Tämä perustuu selkeisiin välitavoitteisiin ja välittömään palautteeseen. Työelämässä säännöt ja tavoitteet saattavat olla monimutkaisia ja pitkälle aikavälille asetettuja. Työn pelillistämisessä työ jaetaankin pienempiin osiin, jolloin muodostetaan lyhyen tähtäimen innostavia tavoitteita, joista saa palautetta. Työstä tulee siis itseohjautuvaa onnistumisen tavoittelua.

Työn tulos paranee usein, kun työhön lisätään pelillisyyttä tukevaa mittarointia. Työelämässä pelillisyys voi näkyä esimerkiksi strategiapeleinä. Siinä ryhmät näkevät onnistumisensa ja kukin pelaaja näkee vaikutuksensa muihin ja muiden vaikutuksen itseensä. Paremmat pelaajat näkevät, milloin pelikaveri tarvitsee apua ja ryhmän yhteisten tavoitteiden esilläolo motivoi muiden auttamiseen.

Kokeneempien pelaajien matkiminen opettaa myös aloittelijoille keskeiset taidot nopeasti. Yrityksissä tämän kaltaisesta toiminnasta puhutaan myös hiljaisen tiedon siirtymisenä. Pelillistämisen kautta hiljainen tieto voi siirtyä huomattavasti aiempaa helpommin ja ilman fyyysistä vuorovaikutusta.

Tavallisesti pelillistämisessä yksittäisia suorituksia ja kokonaisuuksia seurataan erikseen, jolloin niiden välinen yhteys jää käyttäjän pääteltäväksi. Monissa autoissa polttoaineen hetkellisen kulutuksen ja keskimääräisen kulutuksen näkee juuri tällä tavoin erikseen. Tämä aikaansaa useimmissa kuljettajissa halun parantaa osaamistaan samalla, kun auton antama välitön palaute auttaa ymmärtämään, milloin polttoainetta kuluu eniten ja innostaa päättelemään, milloin kulutus on turhaa.

 

Linkit:

Pelillistäminen ja työ –voiko ihminen muuttua? (blogikirjoitus)

Pelillistyminen, itsensä haastaminen ja viheliäiset ongelmamme (blogikirjoitus)

RSA Animate - Drive: The surprising truth about what motivates us (Youtube-video)

Top 25 Best Examples of Gamification in Business (artikkeli)

comments powered by Disqus