Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Tulevaisuustaitoja päättäjille

Yhdessä oppimalla ja ajatuksia vaihtamalla löytyy rohkeita uusia ratkaisuja, kuten Sitran järjestämät uutta työtä, demokratiaa, taloutta tai turvallisuutta käsitelleet Elinvoima-foorumit ovat osoittaneet.

Kun keskeisiä päättäjiä tuodaan joko muiden alojen vaikuttajien tai ruohonjuuritason tekijöiden kanssa saman pöydän ääreen, syntyy uudenlaisia näkökulmia. Tähän ajatukseen perustuu yhteiskunnallinen koulutus. Se on koulutusmuoto, jonka avulla pyritään vahvistamaan suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutuksessa ei ole tarkoitus kehittää vain osallistujien yksilöllisiä valmiuksia, vaan kerryttää osaamista koko yhteiskunnan tasolla.

Sitrassa yhteiskunnallisen koulutuksen koulutusohjelmia on kaksi: säännöllisesti toistuvat kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit sekä aina uuteen, yhteiskunnallisesti merkittävään teemaan tarttuvat Elinvoima-foorumit. Muita yhteiskunnallisen koulutuksen kursseja Suomessa ovat muun muassa maanpuolustuskurssit, kirkon Arvojen akatemia ja Päättäjien Metsäakatemia. Vastaavantyyppistä yhteiskunnallista koulutusta ei juuri tunneta muualla maailmassa.

 

Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen koulutusohjelmat (verkkosivu)

Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus (verkkosivu)

Maanpuolustuskorkeakoulun maanpuolustuskurssit (verkkosivu)

Metsäyhdistyksen Päättäjien Metsäakatemia (verkkosivu)

comments powered by Disqus