Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Tiimiopiskelu parantaa lukiolaisten opiskelumotivaatiota

Tiimiopiskelussa oppilaat opiskelevat ryhmissä, opettajat opettavat tiimeissä ja totuttuja oppiainerajoja rikotaan yhdistämällä eri aineita opetuksessa.  Tiimilukio tavoittelee sitä, että nuoret oppivat tekemisen kautta, heidän opiskelumotivaationsa kasvaa ja että he ovat mukana opintokokonaisuuksien suunnittelussa alusta alkaen.

Esimerkiksi Jyväskylän tiimilukion länsimaiden kulttuurihistoriaa käsittelevä kurssi yhdisti historian, äidinkielen, englannin ja kuvataiteen opintoja. Opiskelijat muodostivat yhdessä tutkimuskysymyksen, jota he lähtivät ratkomaan. Opiskelijat perehtyivät aihettaan koskevaan teoriaan, mutta tekivät myös vierailuja eri kulttuurikohteisiin, katsoivat elokuvia ja tekivät oman tulkintansa valitsemastaan taideteoksesta.  Yhdistetyllä äidinkielen ja yhteiskuntaopin vaikuttamisen kurssilla tehdään mm. väittelyharjoituksia ja tavataan kansalaisjärjestöjen ja median edustajia.

Tavoitteena tiimioppimisessa on kokonaisuuksien ymmärtäminen ja tiedon syventäminen. Lukiokurssien perussisällön lisäksi opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja ja kriittistä tiedonhakua.

Jyväskylän tiimilukio (verkkosivu)

Tiimilukion esittelyvideo (Youtube-video)

Ylöjärven lukion tiimijakso (Blogi)

comments powered by Disqus