Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Tiimiakatemiassa yrittäjyyttä opitaan käytännössä

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakouluun kuuluva vuonna 1993 perustettu yrittäjyyskoulutusohjelma. Tiimiakatemian perustaja, markkinoinnin lehtori Johannes Partanen, halusi haastaa perinteisen käsityksen opinnoista, joissa oppilaat kuuntelevat passiivisina, kun opettaja luennoi.

Opintojen alussa tiimiakatemialaiset muodostavat 15-20 ihmisen tiimiyrityksen, jossa he toimivat koko 3,5 vuoden opintonsa työtehtäviä vaihdellen. Tiimiyrityksissä on mm. viestintäpäällikön, asiakaspäällikön, talouspäällikön ja tiimiliiderin tehtävät. ”Ajatuksemme on, että jokainen tiimiakatemialainen toimii johtotehtävissä jo opintojensa aikana”, kertoo Tiimiakatemian päävalmentaja Ulla Luukas. Yhdestä tiimiyrityksestä syntyy 1-3 yritystä ja jokaisella vuosikurssilla on kolme tiimiyritystä, Luukas täsmentää.

”Perinteinen palkkatyön määrä vähenee ja yrittäjyystaidot tulevat entistä keskeisimmiksi. Tiimiakatemian opiskelijoilla on kyky, halu ja ennen kaikkea uskallus tarttua asioihin ja ottaa vastuuta itsestään ja muista. Tiimiakatemian opintojen arvo on työelämää koskevan relevantin kokemuksen kartuttamisessa ja verkostojen rakentamisessa.”, Luukas lisää.

Tiimiakatemiassa opitaan käytännön kautta. Opintojen alussa perustettava tiimiyritys on usein osuuskuntamuotoinen sen helppouden ja edullisuuden vuoksi. Jokaisella tiimiyrityksellä on oma valmentajansa. Luukas kertoo, että yrittäminen on Tiimiakatemiassa käännetty ylösalaisin. Ensin ei rustatakaan liiketoimintasuunnitelmaa, vaan tavataan mahdollisia asiakkaita ja kuunnellaan heidän tarpeitaan. Vasta opintojen loppuvaiheessa tiimiyritykset alkavat profiloitua ja erottua toisistaan selkeine osaamisalueineen. Yleisimmin Tiimiakatemiasta valmistuneiden yritykset ovat markkinointi- tai mainostoimistoja, valmennusyrityksiä tai digitaalisia palveluja tarjoavia yrityksiä. Luukas kertookin, että yksi haasteista on saada luotua yrityksiä yhä useammille aloille.

Tiimiyritykset hankkivat asiakasprojektinsa itse. Tiimiakatemialla on myös luottoasiakkaita, mutta niidenkin suhteen tiimiyrittäjien on itse tehtävä myyntityö. Tiimiyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2015 1,6 miljoonaa euroa. Vuosittain opintonsa aloittaa 40 uutta tiimiakatemialaista. Opintojen jälkeen 35-40 prosenttia valmistuneista perustaa oman yrityksen ja noin 90 prosenttia työllistyy. Luukkaan mukaan valmistunet työllistyvät usein yrityksiin, joille ovat tehneet töitä opintojensa aikana. Luottamus on jo synnytetty ja työnantaja tietää minkälaisesta henkilöstä on kyse.

Tiimiakatemia kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella. ”Olemme ulkomailla paljon tunnetumpia, kuin Suomessa”, Luukas kertoo. Vuosittain Jyväskylän Tiimiakatemiassa vierailee 600-1000 vierasta, joista valtaosa tulee Suomen ulkopuolelta. ”Moni vaikuttuu tekemisen meiningistä, joka meillä on. He aistivat opiskelijoiden sisäisen motivaation ja sen spiritin, joka täällä on.” Tiimiakatemioita löytyykin Espanjasta, Ranskasta, Hollannista, Iso-Britanniasta, Unkarista, Australiasta ja Brasiliasta. Ne kuuluvat yleensä paikallisen yliopiston yhteyteen.

Esimerkiksi Espanjassa on ollut rankat nuorisotyöttömyysluvut. Samaan aikaan monet vanhemmat maksavat kalliita lukukausimaksuja lastensa opinnoista, mutta valmistumisen jälkeen työllistyminen voi olla hyvin hankalaa. Monissa maissa on alettu kyseenalaistamaan perinteisiä korkeakouluopintoja, jotka eivät välttämättä opeta työelämätaitoja, Luukas kertoo.

 

Linkit

Tiimiakatemia magazine (verkkolehti)

Tiimiakatemia blogi (blogi)

We need to teach young people more entrepreneurial skills (Guardian)

comments powered by Disqus