Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Tanskassa työvoima liikkuu ja kehittyy

Työmarkkinoiden liikkuvuus on Tanskassa Euroopan parhaimmistoa. Tämä on seurausta siitä, että työntekijän palkkaaminen ja irtisanominen on yritykselle helppoa, mutta samaan aikaan irtisanotulle on tarjolla runsas työttömyysturva ja hyvät työvoimapalvelut. Tanskan toimintamallia on kutsuttu nimellä Flexicurity. Mallin mahdollistaa toimiva yhteistyö kaikkien työmarkkinaosapuolten kesken.

Talouskriisin myötä mallia on muokattu entistä paremmaksi. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen rinnalla on alettu kiinnittää huomiota työvoiman liikkuvuuden ja koulutuksen suhteeseen. Uutta mallia kutsutaan nimellä Mobication.

Alkuperäisessä Flexicurity-mallissa turva tarkoitti mahdollisuutta saada erilaisia julkisia tukia irtisanomistilanteessa, mutta Mobication-mallissa työelämän turva tulee ensisijaisesti jatkuvasta kouluttautumisesta. Turvaa synnyttää myös se, että työntekijällä on valmius liikkua työn perässä sinne, missä sitä on. Täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuus tulee olla kaikilla työntekijöillä, työuran kaikissa vaiheissa.

 

Flexicurity – What is flexicurity? (verkkosivu)

Uusi Tanskan malli: Mobication (uutinen)

Learn about the Danish Flexicurity Model (video)

Tanskan työmarkkinat tehokkaimmat, hyödykemarkkinoilla ei isoja eroja (Suomen Pankin uutinen)

Kuva: Colville-Andersen

comments powered by Disqus