Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Talousteoriat tuuletukseen

Ratkaisujen löytäminen moniin tämän päivän viheliäisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, talouskriiseihin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymiseen, edellyttää uutta taloudellista ajattelua. Taloustieteen opiskelijat ympäri maailmaa ovat viime vuosina protestoineet siitä, että nykyinen taloustieteen opetus on liian kapea-alaista. Se ei tarjoa välineitä, joilla nykyongelmiin voitaisiin tarttua. Opiskelijajärjestöt yli kolmestakymmenestä maasta ovat tehneet yhteisen aloitteen, jotta taloustieteen opetusta kehitettäisiin.

Institute for New Economic Thinking (INET) sekä New Economics Foundation (NEF) ovat esimerkkejä uutta talousajattelua virittävistä akateemisista yhteisöistä. INET pyrkii laajentamaan talousajattelua ja sekä nopeuttamaan sen kehitystä, jotta nykymaailman yhä monimutkaisempiin ongelmiin voitaisiin vastata paremmin. NEF puolestaan pyrkii uudistamaan taloutta siten, että se toimisi nykyistä paremmin sekä ihmisten että maapallon hyväksi.

INETin tutkijaverkostossa on mukana tutkijoita eri puolilta maailmaa, aina opiskelijoista taloustieteen nobelisteihin asti. Erityisesti INET pyrkii apurahojen, konferenssien sekä aktiivisen sosiaalisen mediassa tapahtuvan viestinnän kautta tukemaan uuden sukupolven taloustieteilijöitä. NEF on brittiläinen ajatuspaja, jonka eräs tunnetuimmista tuotteista on Happy Planet -indeksi. Indeksillä ilmaistaan, minkä verran hyvinvointia kukin valtio pystyy tuottamaan kansalaisilleen suhteessa siitä aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. 

 

International economic students initiative for pluralism in economics (verkkosivu)

Institute for New Economic Thinking INET (verkkosivu)

New Economics Foundation NEF (verkkosivu)

Economic students call for a wakeup on the way their subject is taught (verkkoartikkeli)

Happy Planet index (verkkosivusto)

comments powered by Disqus