Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Sote-palvelut tehokkaiksi ja läpinäkyviksi

Sosiaali- ja terveyspalvelut, joissa asiakas ei ole toiminnan lähtökohta, eivät hyödytä yhteiskuntaa. Kaikkien kansalaisten pitäisi olla palveluiden suhteen tasavertaisessa asemassa. Nyt esimerkiksi asuinpaikka ja se, onko työelämässä vai ei, vaikuttaa perusterveyspalveluiden saatavuuteen.

Sitran kehittämä sote-palveluiden rahoitusmalli pyrkii purkamaan nykyisen monikanavaisen rahoitusjärjestelmän suurimpia epäkohtia. Uudessa mallissa nykyiset rahoitusperiaatteet käännetään nurin: tällä hetkellä esimerkiksi erikoissairaanhoito lähettää kunnalle laskun, joka kunnan pitää maksaa. Sitran mallissa palvelun järjestäjä taas ostaa sovitulla hinnalla palvelun tuottajalta, jolloin kustannuksia on helpompi hallita. Raha palveluihin tulisi mallissa sote-alueen omalta tililtä monikanavaisen rahoituksen sijaan.

Nykyinen sote-järjestelmämme on osin tehoton, eikä se ole päättäjien ohjattavissa. Uudessa mallissa keskeistä on palveluiden järjestäjän ja tuottajan selvä erottaminen toisistaan. Ero tehdään palvelupakettien avulla. Palvelupaketeilla järjestämisvastuussa oleva sote-alue sopii palveluiden tuottajien kanssa konkreettisesti siitä, kuka tuottaa mitäkin palveluita ja kuinka paljon ne maksavat.

Sitran kehittämän uuden rahoitusmallin avulla asiakas voidaan nostaa sote-järjestelmän keskiöön ja hillitä palveluiden kustannusten kasvua. Asiakas voi esimerkiksi valita nykyistä vapaammin, mistä palvelunsa ostaa.

 

Kymmenen kysymystä Sitran sote-rahoitusmallista (verkkoartikkeli)

Palvelujen saatavuus ja vertailtavuus sote-uudistuksen ohjenuoraksi (verkkoartikkeli)

comments powered by Disqus