Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Smart & Clean -pääkaupunkiseutu ja julkiset hankinnat

Suomen valtio ja kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin vuosittain noin 30 miljardia euroa eli lähes 20 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Cleantech-sektorilla hankinnat kohdistuvat valitettavan usein nk. ”koeteltuun teknologiaan”, mikä ei edistä uusien ratkaisujen markkinoillepääsyä. Julkiset hankinnat tulisikin valjastaa viennin ja talouskasvun vauhdittamiseen: innovatiivisilla hankinnoilla voidaan lisätä yritysten kotimarkkinareferenssejä, luoda uusia työpaikkoja ja houkutella uusia investointeja.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, yritykset ja valtio ovat perustaneet yhdessä Sitran kanssa Smart & Clean pääkaupunkiseutu -säätiötä, joka muuttaa seudun älykkäiden ja puhtaiden edelläkävijäratkaisujen maailmanluokan referenssialueeksi. Edelläkävijyys tarjoaa täällä toimiville yrityksille uudenlaisia kasvu- ja markkinanäkymiä, joita ruokkivat älykkäitä ja vähähiilisiä ratkaisuja kaipaavien megakaupunkien tarpeet.

Uudet markkinat tavoitetaan Smart & Clean -työssä luotavilla vientikonsepteilla. Säätiön toiminnan myötä kaupungit avaavat omaa infrastruktuuriaan entistä enemmän yritysten käyttöön ja pääkaupunkiseutu muuttuu kokeilu- ja kehittämisalustaksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupungit määrittelevät investoinneille minimieuromäärän, jonka ylittävistä osasta 0,xx prosenttia on käytettävä kestävän kehityksen ja innovaatioiden mahdollistamiseksi suunnitteluvaiheen aikana sekä itse toteuttamisvaiheessa.

Uusi toimintamalli tulee vaatimaan kaupungeilta panostusta osaamisen kehittämiseen sekä mahdollisesti joidenkin toimenkuvien ja johtosääntöjen uudelleenjärjestelyitä, mutta samalla se avaa suuria mahdollisuuksia julkisten hankintojen systemaattisempaan hyödyntämiseen.

comments powered by Disqus