Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Skotlanti luottaa yhteisön voimaan

Eri puolella Skotlantia paikalliset asukkaat ovat itse alkaneet etsiä tapoja tuottaa yhteisölleen terveyttä ja hyvinvointia. Esimerkiksi Older People for Older People -hankkeessa kokeiltiin, miten syrjäseutujen yhteisöt voivat tukea vanhempien jäsentensä itsenäistä elämää. Yhteisöt miettivät ja kehittivät itse palveluita, joita he kokivat tarvitsevansa, ja jotka tukevat vanhusten itsenäistä elämää. Eräs yhteisö kehitti esimerkiksi kuljetuspalvelun, joka yhdistää kyytiä tarvitsevat ja kyydin tarjoajat ja palvelee erityisesti vanhempia ihmisiä.

Paikallisiin voimavaroihin perustuvassa (engl. asset-based) toiminnassa lähtökohtana on hyvinvoinnin mahdollistaminen ja asukkaiden oma voimaantuminen, ei palveluiden tuottaminen. Asukkaiden on tärkeää kokea olevansa osa ratkaisua eikä ongelmien lähde. Toimintamallissa paikallisyhteisöjen jäsenten tiedot, taidot ja käytettävissä oleva aika tunnistetaan ja suunnataan edistämään yhteisön jäsenten terveyttä sekä hyvinvointia.

 

Older People for Older Peolple -projekti (verkkosivu)

Assets Based Approaches – news and useful resources (verkkosivu)

NHS Health Scotland: Asset-based approaches to health improvement (PDF-artikkeli)

Kuva: Ken Douglas

comments powered by Disqus