Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Sijoittaja voi edistää yhteistä hyvää

Yhteiskunnallinen hyöty ja taloudellinen tuottavuus eivät sulje toisiaan pois. Vaikuttavuusinvestoiminen on sijoitus-, rahoitus- ja toimintamalli, jonka avulla julkinen, yksityinen ja kolmas sektori voivat tehdä yhteistyötä yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Käytännössä vaikuttavuusinvestoiminen tarkoittaa yksityisen pääoman kanavoimista esimerkiksi hyvinvoinnin edistämiseen, ympäristöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tai kehittyvien maiden tukemiseen.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalleista on nimeltään Social Impact Bond (SIB) eli tulosperusteinen rahoitussopimus. Siinä investoinnin takaisinmaksu ja mahdollinen tuotto perustuvat taloudelliseen säästöön, jonka julkinen sektori saa, jos toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Näin ollen toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen on vaikuttavuusinvestoimisessa ensisijaisen tärkeää.

Maailmalla vaikuttavuusinvestoimista on hyödynnetty esimerkiksi työttömyyden vähentämiseen, vankien kotiutumisen tukemiseen ja yksinhuoltajaäitien opiskelumahdollisuuksien edistämiseen. Sitran tavoitteena on tuoda toimintamalli Suomeen. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri toimijoita eli luoda vaikuttavuusinvestoimiselle sopiva toimintaympäristö ja kokeilla mallin toimivuutta käytännössä.

What is impact investing? (verkkosivu)

Vaikuttavuusinvestointi Suomessa (verkkoartikkeli)

comments powered by Disqus