Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Ritaharjun koulu on yhdessä tekemisen näyttämö

Ritaharjun monitoimitalo Oulussa yhdistää peruskoulun, päiväkodin, nuorisotoimen ja kirjaston saman katon alle. Monitoimitalon taustalla on ajatus kyläyhteisöstä, jossa koko kylä kasvattaa lapsia.

Ritaharjussa on panostettu tilojen muunneltavuuteen. Rakennuksessa ei ole pitkiä käytäviä vaan luokat muodostavat soluja, jotka mahdollistavat tarvittaessa eri oppiaineiden luokkien yhdistämisen. Luokan seiniä voi siirrellä myös ryhmäkoon mukaan tai muokata tiloissa iltaisin kokoontuvien harrastekerhojen tarpeita varten. Tilojen käyttötarkoitusta voidaan tulevaisuudessa muuttaa esimerkiksi tarjoamaan vanhusten palveluja väestön ikääntyessä alueella. Yhteisöllisyyskin on huomioitu rakennuksessa. Henkilökunnan tilat ovat kaikille rakennuksessa toimiville yhteiset, niihin on helppo löytää ja niiden sekä yleisten tilojen välillä on avoin näköyhteys.

Tontti rajautuu osin puistoon, ja tämä huomioitiin suunnittelussa esimerkiksi niin, että luonto voidaan ottaa opetukseen mukaan. Langattoman verkon ansiosta oppitunnilla voidaan lähteä vaikkapa muutaman sadan metrin päähän läheisiin metsiin. Ritaharjun koulussa myös teknologiaa on pyritty hyödyntämään uudella tavalla. Käytössä on muun muassa Qridi-niminen arviointityökalu, Kahoot-sovellus pienten tietovisojen käytössä sekä OneNote-ohjelman käyttö luokkatyöskentelyssä. Jokaisella luokalla on myös oma tiedotusblogi.

Ritaharjussa tehdään töitä yhdessä ilman titteleitä ja jokaisen osaaminen ja ammattitaito pyritään hyödyntämään koulun arjessa: nuorisotalon työntekijät ovat mukana alaluokkien yhdessä tekemisen tunneilla, kirjaston informaatikko auttaa nuoria suunnittelemaan yhteistä ilmiölähtöisen oppimisen viikkoa ja koulunkäynninohjaaja on työparina oppitunneilla opettajan kanssa. Yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa on myös luotu aktiivisen vanhempaintoimikunnan kautta sekä tekemällä tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston kanssa.

Ilmiölähtöisen oppimisen viikko – Ritaharjun koulu (Youtube-video)

Sallan ja Tuomaksen luokka - Ritaharjun koulun 2CD –luokan infoblogi (blogi)

Kello ja Ritaharju kehittävät tulevaisuuden koulua (uutinen)

comments powered by Disqus