Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Resilienssin vahvistaminen auttaa yksilöä muutoksien edessä

Resilienssi eli kyky käsitellä muutoksia tehokkaasti tai jopa vahvistua muutoksista on termi, joka on noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Resilience Alliancen resilienssityökalulla on mahdollista mitata yksilön henkilökohtaista resilienssiä eli henkilön muutoskyvyn tasoa.

Työkalu kuvaa ihmisen tapaa suhtautua muutokseen ja käsitellä elämän muutostilanteita. Sen avulla muodostetaan henkilökohtainen resilienssiprofiili. Työkalu muistuttaa persoonallisuustestejä, mutta se keskittyy henkilön muutosten käsittelykykyyn ja -tapaan. Resilienssiprofiili ei kuitenkaan lokeroi ihmisiä samalla tavoin, kuin jotkut yleisimmistä persoonallisuustesteistä. Profiilin ideana on, että ihminen voi reagoida muutokseen hedelmällisemmin, palautua siitä nopeammin ja toimia tehokkaammin muutoksen aikana, kun hän tulee tietoiseksi itselleen ominaisesta tavasta reagoida muutokseen ja käsitellä sitä.

Suomessa Resilience Alliancen työkalua edustaa Resilience Factory. Tällä hetkellä resilienssi-työkalu on lähinnä erilaisten työyhteisöjen käytössä. Resilience Factoryn kumppanin, Hay Groupin Ville Karkiainen kuitenkin toivoo, että työkalu saataisiin työelämän piirissä olevien lisäksi myös nuorten käyttöön. ”On tutkimusnäyttöä siitä, että resilientit nuoret ovat sinnikkäämpiä opinnoissaan ja töissään ja pysyvät niissä pidempään. Tällä hetkellä resilienssin kehittämisestä pääsevät nauttimaan kuitenkin pääasiassa töissä käyvät.” Karkiainen pohtiikin miten nuorten resilienssin kehittämistä voisi edesauttaa.

Resilienssi-osaamisen leviäminen koko kansakunnan tasolle, olisi monella tapaa hyödyllistä, sillä resilientti yhteisö palautuu vääjäämättömistä muutoksista nopeammin kuin vähemmän resilientti. Tämä lisää kokonaistuottavuutta pitkällä aikavälillä, Karkiainen sanoo.

 

Linkit

What is resilience (verkkoartikkeli)

Henkilökohtainen resilienssi-profiili (verkkosivu)

Daryl Connerin blogi (Toinen resilienssityökalun luojista) 

Toisilla on parempi kyky selviytyä vastoinkäymisistä – jopa siitä, kun perhe kuolee (uutinen)

Kohti kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa –visio (verkkoartikkeli)

 

comments powered by Disqus