Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Palveluväylä helpottaa tiedonsiirtoa

Tiedonsiirron eri organisaatioiden ja palveluiden välillä ei tarvitse olla hankalaa. Tiedonsiirtoa helpottamaan on perustettu kansallinen palveluväylä. Se muodostaa yhteisen alustan erilaisille digitaalisille palveluille. Tarkoitus on helpottaa ja yksinkertaistaa muun muassa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa. Samalla asioinnista halutaan tehdä turvallisempaa.

Palveluväylä yhdistää eri tietojärjestelmät keskenään, joten se tekee sähköisten palveluiden käytöstä kustannustehokkaampaa. Samalla eri paikoista saatavien tietojen yhteiskäyttö helpottuu ja julkisen hallinnon tietovarantoja ja palveluita voidaan hyödyntää paremmin.

Palveluväylän tavoitteena on edistää julkisen hallinnon avoimuutta ja parantaa julkisen hallinnon palveluiden laatua. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluväylää pitkin voidaan jatkossa välittää tietoja ajanvarauksista, toisen puolesta asioinnista tai välittää sähköisiä lausuntoja ja todistuksia.

Palveluväylä on osa kansallista digitaalisten tietovarantojen ja palvelujen palveluarkkitehtuuria. Sen tavoitteena on luoda infrastruktuuri digitaalisille palveluille.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (VM-verkkosivusto)

Kohti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista kansallisella ja alueellisella yhteistyöllä (Slideshare-esitys)

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (THL-verkkosivusto)

comments powered by Disqus