Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Lumiar-koulu - Lapsille päätösvalta opetuksesta

Lumiar-koulut Brasilian Sao Paolossa ovat luopuneet perinteisistä luokkahuoneista, lukujärjestyksistä ja läksyistä ja korostavat oppilaan aktiivista roolia oppimisprosessissa ja kouluyhteisössä. Opettajien sijaan Lumiarissa toimivat tutorit, jotka tarjoavat kokonaisvaltaista tukea oppilaille sekä asiantuntijat, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin aloihin ja suunnittelevat sekä koordinoivat oppimisprojekteja.

Oppilaat opiskelevat oppimismoduleissa, projekteissa ja työpajoissa. Niissä käsitellään aiheita, jotka oppilaat ovat valinneet kiinnostaviksi ja jotka ovat tutorien mielestä relevantteja. Opetussuunnitelma tehdään yhdessä oppilaiden kanssa ja sitä päivitetään jatkuvasti, kun oppiminen etenee ja uusia kiinnostuksen kohteita ilmenee. Lumiar-kouluissa eri-ikäiset oppilaat opiskelevat yhdessä, mikä rikastuttaa oppimista ja mahdollistaa myös sen, että oppilaat oppivat myös toisiltaan. Oppilaat, tutorit ja muu henkilökunta kokoontuvat viikoittain tapaamiseen, jossa yhdessä keskustellaan mahdollisista kouluyhteisössä ilmenneistä haasteista ja muutostarpeista. Unesco on valinnut Lumiar-koulut maailman 12 innovatiivisimman koulun joukkoon.

Lumiar-koulujen verkkosivu

World By Cycle visits Lumiar school in Brazil (Youtube -video)

Learn What You Want (artikkeli)

comments powered by Disqus