Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Liiketoimintaratkaisuja terveyteen ja elämänhallintaan

Ihmiset haluavat arvioida elämäänsä ja tekemisiään. Kaikki miettivät enemmän tai vähemmän sitä, tuleeko liikuttua tarpeeksi, nukuttua hyvin, syötyä terveellisesti tai stressattua turhasta. Digitaalisten palveluiden nivoutuminen osaksi kaikkien arkea on mahdollistanut erilaisten hyvinvointipalveluiden kaupallistamisen.

Erilaiset aktiivisuusrannekkeet auttavat ihmisiä mittaamaan ja tallentamaan tietoa omasta elämästään. Aktiivisuusranneke mittaa nimensä mukaisesti käyttäjän päivittäistä aktiivisuutta ja ilmoittaa, mikäli aktiivisuus jää liian alhaiseksi. Rannekkeen tallentamat tiedot voi jakaa myös muulle yhteisölle, mikä todennäköisesti nostaa motivaatiota esimerkiksi liikkua enemmän.

Yksi tällainen hyvinvointiyhteisö on HeiaHeia. Sitä on käytetty esimerkiksi kohentamaan palvelukseen astuvien varusmiesten kuntoa. HeiaHeian kehittämän palvelun avulla on tarkoitus kohentaa palvelukseen astuvien kuntoa ennen palveluksen alkamista. Pilottiprojektin aikana laskettiin, että 60 prosenttia palvelun käyttöön ottaneista lisäsi liikunta-aktiivisuuttaan. Tulos oli niin rohkaiseva, että palvelu otetaan käyttöön valtakunnallisesti.

HeiaHeian ja huippu-urheiluun keskittyneen Hintsa Performancen yhteistyössä kehittämä palvelu puolestaan tuo maailman huippujen harjoittelumenetelmät jokaisen ulottuville. Tavallisen käyttäjän ulottuvilla on palvelun kautta nyt samanlaiset harjoittelumenetelmät, joita käyttävät harjoittelussaan monet huippu-urheiljiat. Joukossa on esimerkiksi neljä Formula 1 -maailmanmestaria.

Liikunta ei ole ainoa elämänhallinnan ala, jolle on kehitetty sähköisiä mittaus- ja parannusmentelmiä. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on kehitetty Elämäni peli – Game of My Life -elämänhallintapeli, joka auttaa nuoria elämänhallinnassa. Pelin kehittäminen on lähtenyt nuorisopsykiatrian tarpeesta tavoittaa nuori oman maailmansa kautta. Peliä pelatessaan nuori voi tehdä pelihahmonsa kautta erilaisia muun muassa koulutukseen, asumiseen tai vapaa-aikaan liittyviä valintoja, ja saada näin käsityksen valintojen seurauksista. Peliä on ollut kehittämässä monialainen tiimi.

 

Voiko sohvaperunasta tulla kuntohirmu? Testissä aktiivisuusranneke – osa 1 (uutinen)

HeiaHeia innostaa varusmiehiä liikkumaan (uutinen)

Hintsa ja HeiaHeia tuovat maailman huippujen menetelmät kaikkien saataville (blogi)

Elämäni peli – Game of My Life nuorten elämänhallinnan tueksi (uutinen)

comments powered by Disqus