Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Kohti suljettujen kiertojen yritysverkostoja

Eri puolilta Suomea löytyy hyviä esimerkkejä siitä, miten kiertotalous ja teolliset symbioosit on saatu toimiviksi ja kannattaviksi tavoiksi järjestää paikallisten yritysten tuotanto. Esimerkiksi Forssaan on pitkäjänteisellä ja vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä rakennettu jo vuodesta 1995 ympäristöyritysten keskittymää.

Forssan kaupunki, kehitysyhtiö ja Hämeen ammattikorkeakoulu ovat olleet edistämässä yritysten keskittymistä ja kierrätysliiketoimintaan liittyvien innovaatioiden syntymistä. Seuraava askel kehityksessä on luoda yhdessä yritysten kanssa suljettujen kiertojen ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park. Puiston on tarkoitus tuottaa ravinteita, energiaa ja uusiomateriaaleja hiilineutraalisti ja resurssiviisaasti.

Kirkkokallion teollisuuspuistossa Honkajoella puolestaan laitettiin uusi vaihde päälle, kun resursssien hinnat alkoivat nousta 2000-luvulla. Tavoitteeksi otettiin luoda vuoteen 2015 mennessä yrityspuisto, joka on lähes energiaomavarainen ja joka toimii suljetussa kierrossa. Alueen kasvihuoneyrittäjät ja lihanjalostusteollisuus investoivat biokaasulaitokseen ja tuulimyllyihin. Kasvihuoneiden energiatehokkuutta parannettiin LED-teknologialla ja innovatiivisia kasvatusvalokokeiluja tehdään jatkuvasti. Nykyään alueen yrityksistä tuleva hukkalämpö ja sivutuotteet hyödynnetään alueella mahdollisimman tarkkaan, ja se mitä ei pystytä hyödyntämään heti alueella, hyödynnetään muualla.

Uudessakaupungissa Sybimar Oy on kehittänyt tuotantoonsa suljetun kierron. Kierto on mahdollista, koska alueen kalankasvattamo, kasvihuone, biodieselin tuotantolaitos ja biokaasulaitos toimivat tiiviissä yhteistyössä. Esimerkiksi alueella olevan kalanviljelylaitoksen ravinnepitoiset vedet käytetään kasvihuoneen lannoituksessa ja perkuujätteistä sekä kasvihuoneen biojätteestä valmistetaan biopolttoaineita. Voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt ohjataan kasvihuoneisiin kiihdyttämään biomassan kasvua ja lämmöntuotanto hyödynnetään kalanviljelylaitoksen veden lämmityksessä.

 

Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park (verkkosivusto)

Juha Pirkkamaa: Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park biotalouden vauhdittajana Järkivihreällä Forssan seudulla (kalvoesitys)

Energia kiertää kuin ikiliikkuja (verkkoartikkeli)

Sybimar: Suljetun kierron konsepti (PDF-esite)

Sybimar – suljetun kierron konsepti (video)

comments powered by Disqus