Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Keskustelevaa kaivosteollisuutta

Kaivosyrityksiltä odotetaan entistä tiiviimpää ja avoimempaa vuoropuhelua paikallisten sidosryhmiensä kanssa. Kittilässä toimiva Agnico Eaglen kultakaivos on huomannut tämän, ja perustanut paikallisen yhteistyöryhmän, joka tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden oppia kaivoksen toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kaivosyhtiö puolestaan saa tilaisuuden kuulla huolista, joita sen toimintaan kohdistuu ja tilaisuuden vastata niihin. Esille nousseita ongelmia voidaan ratkoa yhdessä. Yhteistyöryhmän ylläpitäminen on osa Kittilän kaivoksen viestintä- ja vastuullisuustyötä.

Koko kaivosalan kasvupotentiaali on Suomessa merkittävä, mutta samaan aikaan yhteiskunta asettaa yhä enenevissä määrin paineita alan vastuullisuudelle. Keskusteluareenoita tarvitaan, jotta eri osapuolet voivat rakentavalla tavalla keskustella kaivosalaan liittyvistä huolista ja kysymyksistä. Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa tällaisen keskustelufoorumin, joka on samalla neutraali ja helpottaa yhteistyötä eri osapuolten välillä. Verkosto edistää rakentavaa dialogia kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien välillä ja toimii alan itsesääntelyn välineenä. Verkostossa kehitetään alan vastuullisuuskäytäntöjä. Sitra tukee verkoston perustamista ja työtä verkoston alkutaipaleella.

 

Vastuullinen kaivostoiminta huomioi muut elinkeinot, ihmiset ja ympäristön (verkkoartikkeli)

Kittilän kaivos perusti sidosryhmiensä kanssa yhteistyöryhmän (uutinen)

Vastuulla – vuoropuhelua Kittilässä (blogi)

Kuva: Anna B

comments powered by Disqus