Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Kansalaiset päättämään julkisista varoista

Kuka olisi parempi päättämään yhteisön rahoista, kuin yhteisö itse? Osallistuva budjetointi antaa tähän mahdollisuuden. Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi, jossa yhteisön jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, miten osa yhteisistä rahoista käytetään.

Tärkeä osa osallistuvaa budjetointia on avoin keskustelu, budjetin avoimuus ja sen esittäminen niin, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Menetelmää on käytetty laajimmin Latinalaisessa Amerikassa. Brasiliassa paikallishallitukset voivat asettaa vaikka kaupungin koko budjetin osallistuvan budjetoinnin kohteeksi. Osallistuva budjetointi onkin otettu käyttöön kymmenissä brasilialaisissa kaupungeissa, ensimmäisenä jo 1980-luvulla Porto Alegressa. Suomessa se on herättänyt kiinnostusta vasta viime aikoina.

Sitran Uusi demokratia -foorumin ohessa toteutettiin vuonna 2011 kokeilu, jossa 115 000 euron suuruisen hankevauhditusrahan käytöstä päätettiin osallistavasti. Syksyllä 2012 Helsingin kaupunginkirjaston käyttäjät osallistuivat tulevan keskustakirjaston kehittämiseen päättämällä 100 000 euron pilottihankkeista. Myös Tampereen kaupunki kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia toteuttamalla alueellisia osallistuvan budjetoinnin kokeiluja.

Hyvä esimerkki osallistavasta rahanjaosta on myös Datademo, jossa jaetaan toteutusrahaa hyville avoimen tiedon demokratian edistämishankkeille. Erityistä rahoitushaussa on, että se on toteutettu vertaisarviontina, eli kilpailijat itse pääsevät kommentoimaan, sparraamaan ja äänestämään itsensä ja kanssakilpailijoidensa puolesta. Rahoituksen saajat päätetään yhdessä kilpailijoiden ja tuomariston kanssa äänestämällä.

Open Knowledge Finlandin kehittämä osallistavan rahoittamisen malli sopii monen muunkin julkisen tai puolijulkisen rahan jakamiseen. Vertaisarviointi lisää luottamusta ja oikeudenmukaisuuden tunnetta rahoitusprosesseissa.

Sitra on ollut mukana osallistavan rahoituksen hankkeissa rahoittajana ja yhteistyökumppanina.

 

Osallistuva budjetoint -kokeilu (verkkoartikkeli)

WP: Brazil let its citizens make decisions about city budgets. Here’s what happened. (artikkeli)

Datademo (verkkosivusto)

Osallistuva budjetointi (verkkosivusto)

Lilli Linkola: Avoimuudella luottamusta (blogi)

comments powered by Disqus