Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Kaatopaikan muodonmuutos

Ämmässuon kaatopaikka Espoossa on trendin harjalla. Kaatopaikka on viime vuosina kokenut muodonmuutoksen jätteen loppusijoituspaikasta materiaaleja käsitteleväksi ekoteollisuuspuistoksi.

Alueen kehityksessä on mukana joukko yrityksiä, jotka haluavat tehdä eko- ja materiaalitehokasta liiketoimintaa. Alueelle keskittyneiden yritysten välille muodostuu kumppanuuksia ja yhteistyötä. Niiden avulla alueella kulkevat materiaalivirrat voidaan esimerkiksi hyödyntää uudella tavalla. Alueella syntyy näin ollen uudenlaista tuotantoa, palveluita ja jätteen jalostusta.

Ämmässuon lähialueen asukkaat eivät joudu kärsimään hajuhaitoista, sillä osana ympäristöystävällistä toimintaa kaatopaikalla kerätään kasvihuonekaasut talteen. Talteenotto vähentää myös kaasuista aiheutuvia päästöjä. Asukkaat myös hyötyvät kaatopaikasta. Vuosikymmenten kuluttua, kun vanha ja uusikin kaatopaikka on poistettu käytöstä ja maisemoitu, alueelle muodostuu sen asukkaille virkistyskäyttöön sopiva ”vuoristo”.

 

Sivuvirtaa – kaatopaikoista ekoteollisuuspuistoja (Sitra-blogi)

Ämmässuon uudella kaatopaikalla kerätään kasvihuonekaasut (verkkoartikkeli)

Ämmässuo-Kulmakorpi – seudullinen materiaalitehokkuuskeskus (Slideshare-esitys)

comments powered by Disqus