Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Big Society luo suurta visiota

Big Society -hanke käynnistettiin Iso-Britanniassa David Cameronin johdolla vuonna 2010. Maan kaikista uudistushankkeista juuri se on saanut eniten huomiota. Ajatuksena on, että ison julkisen sektorin sijaan tarvitaan iso yhteiskunta, jossa ihmiset ottavat yhä enemmän vastuuta omasta elinympäristöstään, palveluistaan ja osallisuudestaan. Kunnianhimoisena visiona on saada julkishallinto ja kansalaiset rakentamaan yhdessä parempaa yhteiskuntaa.

Hankkeen kolme suurta teemaa ovat sosiaalinen toiminta, julkisten palveluiden uudistus sekä yhteisöjen valtuuttaminen. Käytännössä kunnat saavat lisää valtaa, kansalaiset voivat toimia aktiivisemmin yhteiskunnan hyväksi ja valtaa voidaan siirtää enemmän paikallistasolle. Hankkeen myötä myös kolmannen sektorin roolia julkisten palveluiden tuottajana vahvistetaan ja julkista tietoa sekä julkishallintoa tehdään avoimemmiksi.

Hankkeen taustalla jyllää visio, joka tukee vahvasti kestävän hyvinvoinnin tavoitteita. Hanke on kuitenkin kohdannut myös haasteita. Miten esimerkiksi yhteiskuntaa muuttava ”kansanliike” voidaan saada liikkeelle ylhäältä käsin? Käytännön taloudelliset järjestelyt ovat myös tuottaneet hankaluuksia ja varainsiirrot osoittautuneet haasteellisiksi.

 

Jenni Berlin: ”Big Society” (verkkojulkaisu)

What Happened to David Cameron’s ”Big Society”? (blogikirjoitus)

Täällä Lontoo – Big Society, kansalaisten onnellisuus ja Nudge (verkkoartikkeli)

Elinvoimafoorumin ekskursio: Iso vai pieni yhteiskunta? (verkkoartikkeli)

comments powered by Disqus