Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Big Data mahdollistaa laajemman ymmärryksen

Yhä suurempi osa kaikesta tiedosta on digitaalisessa muodossa ja tavoitettavissa internetin kautta. Tiedon suuri määrä ja sen moninaisuus tekevät sen jäsennetyn käsittelyn vaikeaksi. Toisaalta tietokoneiden jatkuva nopeutuminen ja kyky käsitellä yhtä suurempia tietomassoja avaa mahdollisuuden etsiä tietojen välisiä korrelaatioita ilman selkeitä ennakkokäsityksiä siitä, mitä saatettaisiin löytää.

Big Data -sovelluksilla voidaan löytää esimerkiksi pankkikorttien väärinkäyttäjiä tai tautien, perintötekijöiden, oireiden ja ympäristötekijöiden yhteyksiä. Lisäksi voidaan löytää sosiaalisten verkostojen avainvaikuttajia, tuotteiden menestystekijöitä ja monia muita tärkeitä ilmiöitä ja asiayhteyksiä. Mahdollisuudet ovat rajattomat, koska kerättyä tietoa on niin paljon.

Hallinnot ovat avaamassa tietovarastojaan avoimen datan periaatteiden mukaisesti ja sosiaalisen median sekä hakukoneiden avulla yhä suurempi osa tiedosta on kaikkien saatavilla. Ei siis tarvitse olla tiedon tuottaja tai omistaja hyötyäkseen Big Datasta. Google esimerkiksi antaa käyttää omia tilastojaan siitä, millä sanoilla hakuja on tehty. Haut korreloivat mm. suhdanteiden, tautien leviämisen ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän osalta ennakoivasti. Google Trends on palvelu, jonka avulla voi lähestyä Big Datan maailmaa kokeilemalla erilaisten hakusanojen käyttötiheyksiä eri aikoina ja vertaamalla käyriä toisiinsa. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Big Data -järjestelmä löytäisi pyydettäessä keskenään korreloivat haut automaattisesti.

Linkit:

Google Trends (verkkosivusto)

Big data muuttaa maailmaa (blogikirjoitus)

Big Data - Tim Smith (youtube-video)

Kenneth Cukier: Big data is better data (TED-puhe)

comments powered by Disqus