Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Avoin dialogi ratkaisuna mielenterveysongelmiin

Torniossa tapahtuu jotain kummallista. Mielenterveyspotilaat käyttävät vähemmän lääkkeitä, potilaat paranevat nopeammin ja eläköityminen on pienempää kuin muualla Suomessa. Nuorten syömishäiriöitä ei Tornion seudulla pahemmin ole.

”Keroputaan malliksi” kutsuttuun mielenterveyshoidon malliin tullaan ulkomailta asti tutustumaan. Erityistä mallissa on se, että mielenterveyshoito toteutetaan avoimen dialogin periaatteella, jossa keskustelu on tasa-arvoista ja etenee potilaan ehdoilla. Hoitoon pääsee heti ja hoitoon osallistuvat myös sairastuneen läheiset. Hoitosuhteessa säilyy sama hoitaja ja tunnelma on tuttavallinen.

Keskusteluja käydään etunimillä ja hoitajat tekevät kotikäyntejä. Lääkärit eivät anna diagnooseja, jotta potilaan ei tarvitse leimautua siihen loppuelämäkseen. Keroputaan malli on tuottanut tulosta: ongelmia pystytään ratkaisemaan varhaisessa vaiheessa, koska hoitoon pääsee nopeasti.

Torniossa mielenterveyshoito toimii (HS-verkkoartikkeli)

Jaakko Seikkula: Avoimet dialogit hoidon ja kohtaamisen perustana (kalvoesitys, Jyväskylän yliopisto)

comments powered by Disqus