Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Ratkaisu

Arktisen teollisuuden jätteet hyötykäyttöön

Kemi–Tornion-alueella syntyy vuosittain noin 1,2 miljoonaa tonnia teollisuusjätettä ja sivuvirtoja. Seudulla toimii useita suuria metsä-, metalli- ja kaivosalan yrityksiä.

Pari vuotta sitten Sitra ja Digipolis kutsuivat paikalliset yritykset saman pöydän ääreen rakentamaan yhdessä arktisen teollisuuden ekosysteemiä, jossa ylijäämät saataisiin paremmin hyödynnettyä. Ylijäämien joukossa on esimerkiksi materiaalia, joka on jalostettavissa jopa kokonaan uusiksi kaupallisiksi tuotteiksi.

Toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä on ollut hyötyä. Yhteistyö on poikinut symbiooseja, eli ketjuja, joissa yritykset hyödyntävät toistensa ylijäämäresursseja ja jakavat omia ylijäämiään muille. Yhteistyö on myös poikinut rahoitusta uusille ekoinnovaatioille.

Alueen kaikki jäte- ja sivuvirrat löytyvät kompaktilta 25 kilometrin säteeltä. Arktisen teollisuuden sivuvirrat -hankkeen avulla toimijat eli virtojen tuottajat on saatu tehokkaasti yhdistettyä. Alue hyödyttää koko Lappia ja se on valittu yhdeksi EU:n kahdeksasta klusteristrategian mallialueesta. EU:n klusteristrategian tavoitteena on jalostaa luonnonvaroja kestävällä tavalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

 

Kari Poikela: Arktisen alueen ekosysteemi (Slideshare-esitys)

Lapista mallialue (verkkoartikkeli)

Kuva: Christine Zenino

comments powered by Disqus