Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Muutos on jo alkanut!

Kaikki ratkaisut

Kestävän hyvinvoinnin ratkaisuja

Kestävää hyvinvointia rakennetaan jo monin eri tavoin ympäri maailmaa. Bhutanissa onnellisuuden tavoittelu on kansakunnan virallinen päämäärä, Suomessa yritykset kierrättävät yhden jätteet toisen raaka-aineeksi – kestävän hyvinvoinnin ratkaisuja on monenlaisia.
Ratkaisu

Smart & Clean -pääkaupunkiseutu ja julkiset hankinnat

Suomen valtio ja kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin vuosittain noin 30 miljardia euroa eli lähes 20 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Cleantech-sektorilla hankinnat kohdistuvat valitettavan usein nk. ”koeteltuun teknologiaan”, mikä ei edistä uusien ratkaisujen markkinoillepääsyä. Julkiset hankinnat tulisikin valjastaa viennin ja talouskasvun vauhdittamiseen: innovatiivisilla hankinnoilla voidaan lisätä yritysten kotimarkkinareferenssejä, luoda uusia työpaikkoja ja…

Lue lisää
Ratkaisu

Vantaan kirjastoista viihtyisiä tuunaten ja asiakkaita kuunnellen

Uusien kalusteiden ja tavaroiden ostamisen sijaan vaihtoehtoja myös kodin sistustukseen etsitään netin kierrätysfoorumeista, second hand -liikkeistä ja kierrätyskeskuksista. Jokainen suomalainen tuottaa vuodessa noin 300 kiloa sekajätettä. Moni haluaakin karsia ja kierrättää itselleen tarpeetonta tavaraa. Julkisia tiloja uudistaessa kaikki tarvittava hankitaan yleensä kuitenkin uutena – myös kalustaessa. Vantaan kirjastot ovat…

Lue lisää
Ratkaisu

Tiimiakatemiassa yrittäjyyttä opitaan käytännössä

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakouluun kuuluva vuonna 1993 perustettu yrittäjyyskoulutusohjelma. Tiimiakatemian perustaja, markkinoinnin lehtori Johannes Partanen, halusi haastaa perinteisen käsityksen opinnoista, joissa oppilaat kuuntelevat passiivisina, kun opettaja luennoi. Opintojen alussa tiimiakatemialaiset muodostavat 15-20 ihmisen tiimiyrityksen, jossa he toimivat koko 3,5 vuoden opintonsa työtehtäviä vaihdellen. Tiimiyrityksissä on mm. viestintäpäällikön, asiakaspäällikön, talouspäällikön ja…

Lue lisää
Ratkaisu

Vaatteet osana kiertotaloutta

Omaisuuden karsimisesta on tullut trendikästä. Yhä useampi haluaa päästä eroon turhasta tavarastaan, mutta miettii miten tehdä se ympäristöä kunnioittaen. Arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuosittain tekstiilijätettä noin 55 miljoonaa kiloa. Ketjuliikkeiden tiuhasti vaihtuville mallistoille ja niiden tukemalle vaatteiden massatuotannolle on syntynyt vastareaktio: ihmiset haluavat olla tyylikkäitä, mutta kuluttaa mahdollisimman eettisesti. Yhden…

Lue lisää
Ratkaisu

Kaivosvastuuverkosto rakentaa sidosryhmäyhteistyötä

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on puolueeton foorumi, joka edistää Suomen kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Verkosto kehittää konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja kaivosalan vastuullisuuden edistämiseksi itsesääntelyn keinoin. Toiminta keskittyy etenkin teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välisen yhteistyön vahvistamiseen. Kaivostoiminta on kasvanut Suomessa vilkkaasti. 2010-luvun taitteessa työ- ja elinkeinoministeriön Suomi…

Lue lisää
Ratkaisu

Resilienssin vahvistaminen auttaa yksilöä muutoksien edessä

Resilienssi eli kyky käsitellä muutoksia tehokkaasti tai jopa vahvistua muutoksista on termi, joka on noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Resilience Alliancen resilienssityökalulla on mahdollista mitata yksilön henkilökohtaista resilienssiä eli henkilön muutoskyvyn tasoa. Työkalu kuvaa ihmisen tapaa suhtautua muutokseen ja käsitellä elämän muutostilanteita. Sen avulla muodostetaan henkilökohtainen resilienssiprofiili. Työkalu muistuttaa persoonallisuustestejä…

Lue lisää
Ratkaisu

Joukkorahoitus auttaa keksinnöt maailmalle

Joukkorahoitus on nopeasti laajentunut ilmiö, jossa tuote tai palvelu esitellään joukkorahoitusorganisaation nettisivuilla ja esittelystä kiinnostuneet yksilöt tai yhteisöt osallistuvat tuotannon tai tuotekehityksen rahoittamiseen. Rahoittajat maksavat etukäteen tuotteen tilaushinnan tai kannatusmaksun. Joukkorahoitus on demokratisoinut esimerkiksi taiteen maailmaa mahdollistamalla useampien taideprojektien toteutumisen. Suosituimmmat joukkorahoitusorganisaatiot ovat Kickstarter ja Indiegogo. Pelkästään Kickstarterin kautta…

Lue lisää
Ratkaisu

Henkilörekisterit hyödyttämään kansalaisia

Tietosuojavaltuutetun arvion mukaan Suomessa on noin miljoona henkilörekisteriä. Tiedot ovat palveluiden tarjoajien keräämiä ja kansalaisen on vaikea saada niitä käyttöönsä. Tietojen yhdistely on usein mahdotonta, vaikka siihen olisi kansalaisen lupa. OmaData on konsepti, jossa yksilöllä on oikeus ja mahdollisuus saada itseään koskeva tieto käyttöönsä tietokoneelleen tai luotetun kolmannen osapuolen käyttöön. …

Lue lisää
Ratkaisu

Off-Grid -elämäntapa pyrkii omavaraisuuteen

Off-Grid tarkoittaa irtautumista sähköverkosta ja omavaraisuuteen tähtäävää elämäntapaa. Eteläisessä Suomessa hehtaarin kokoiselle tontille lankeaa aurinkoenergiaa kymmenen gigawattitunnin verran vuodessa. Sähkölämmitetyn omakotitalon energiantarve on viidessadasosa tästä. Energia riittää sadan omakotitalon tarpeisiin, jos hehtaarin kokoinen alue peitetään aurinkopaneeleilla ja talvikauden energia varastoidaan metaaniksi 50 prosentin hyötysuhteella, kuten lähitulevaisuudessa voi tehdä. Vaihtoehtoisesti aurinkopaneelien…

Lue lisää
Ratkaisu

Big Data mahdollistaa laajemman ymmärryksen

Yhä suurempi osa kaikesta tiedosta on digitaalisessa muodossa ja tavoitettavissa internetin kautta. Tiedon suuri määrä ja sen moninaisuus tekevät sen jäsennetyn käsittelyn vaikeaksi. Toisaalta tietokoneiden jatkuva nopeutuminen ja kyky käsitellä yhtä suurempia tietomassoja avaa mahdollisuuden etsiä tietojen välisiä korrelaatioita ilman selkeitä ennakkokäsityksiä siitä, mitä saatettaisiin löytää. Big Data -sovelluksilla voidaan…

Lue lisää
Ratkaisu

Työn pelillistäminen motivoi ja innostaa

Työn pelillistäminen tarkoittaa pelien mekaniikan soveltamista työelämään. Pelillistämisen keinoin voidaan lisätä työntekijöiden motivaatioita, yhteistyötä ja nopeuttaa innovaatioprosesseja. Tämä perustuu selkeisiin välitavoitteisiin ja välittömään palautteeseen. Työelämässä säännöt ja tavoitteet saattavat olla monimutkaisia ja pitkälle aikavälille asetettuja. Työn pelillistämisessä työ jaetaankin pienempiin osiin, jolloin muodostetaan lyhyen tähtäimen innostavia tavoitteita, joista saa palautetta…

Lue lisää
Ratkaisu

Oman terveyden tarkkaileminen helpoksi

Teknologian nopea kehitys mahdollistaa kännyköillä ja niiden halvoilla lisälaitteilla tapahtuvan itsediagnostiikan. Omaa terveyttä on jo pitkään voinut tarkastella mm. kuumemittarilla, verenpainemittarilla ja virtsainfektiotestillä. Kännykällä ja sen lisälaitteilla itse suoritettavat testit kuitenkin lisäävät mahdollisuuksia huomattavasti ja tekevät elämästä helpompaa. Potilas voi itse suorittaa lukuisia testejä, kuten silmänpohjan kuvauksen, tärykalvon kuvauksen, joidenkin…

Lue lisää

Ladataan…