Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Minkä pitää muuttua?

Näkemys

Maapallon kantokykyyn sopeudutaan

Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Ympäristön kestävyys pitää ymmärtää kaiken politiikan teon reunaehdoksi. Samaan aikaan resursseja on käytettävä viisaasti esimerkiksi suosimalla uusiutuvia energianlähteitä, siirtymällä kiertotalouteen ja korvaamalla ympäristöä kuormittavia rakenteita vihreän talouden ratkaisuilla.

Lue lisää
Näkemys

Aurinkoenergian hinnanlasku tekee siitä valtavirtaa

Aurinkopaneelit ovat jo merkittävä energianlähde monissa maissa. Deutsche Bankin mukaan aurinkoenergian hinta tulee tippumaan noin 40 prosentilla tulevina vuosina ja ainakin 80 maassa aurinkoenergiasta on tulossa edullisempaa kuin sähköverkon sähköstä. Miksi aurinkoenergian hinta sitten tippuu? Tuotantomäärät kasvavat, valmistusautomatiikka kehittyy ja aurinkopaneelit kehittyvät yhä tehokkaammiksi. Aurinkopaneeleista tulee myös helpommin rakennuksiin integroitavia…

Lue lisää
Näkemys

Lähienergia uudistaa energiantuotantoa ja kulutustottumuksia

Lähienergian eli uusiutuvan paikallisen energian laaja käyttöönotto on ehdoton edellytys energiamurrokselle. Lähienergiaa on aurinko- ja bioenergia, maa-, ilma- ja vesilämpö sekä tuuli- ja vesivoima. Lähienergian hyödyntäminen vaatii myös uudenlaisen älykkään teknologian käyttöönottoa: älykästä sähköverkkoa, älykkäitä energia- ja sähkömittareita sekä lämmityksen ja sähkönkulutuksen automatisointia. Sitra on toiminut aktiivisesti lähienergian kotimarkkinoiden ja…

Lue lisää
Näkemys

Valmiina kiertotalouteen

Jätteiden määrän kasvu ja raaka-aineiden hinnan nousu yhdessä ovat raivanneet tietä kiertotaloudelle. Kiertotaloudessa pyritään jätteen määrän minimoimiseen niin, että yli jäänyt materiaali käytetään itse tai annetaan hyödynnettäväksi muille. Kiertotaloudessa tavaroita myös huolletaan, korjataan, valmistetaan uudelleen ja myydään eteenpäin. Materiaan parhaiten kierrättävät Euroopan maat ovat myös menestyneimpiä. Suomelle kiertotalous on mahdollisuus…

Lue lisää