Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Minkä pitää muuttua?

Näkemys

Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi

Talouden on tuotettava hyvinvointia mahdollisimman monelle, eikä se voi olla riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Talouden toimijoiden tulee siksi työskennellä verkostoissa, joissa tuotetaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista arvoa, myös muille kuin osakkeenomistajille. Näin varmistetaan, että talous on kestävällä pohjalla.

Lue lisää
Näkemys

Uudenlaista liikehdintää taloudessa

Vallitseva talousjärjestelmä ja sen ongelmat ovat synnyttäneet talousliikehdintää, joka poikkeaa valtavirrasta. Occupy Wall Street -liike, joukkorahoittaminen ja Bitcoinien käytön yleistyminen ovat kaikki uudenlaista liikehdintää, joka haastaa vallitsevan talousjärjestelmän. Kaikki protestiliikkeet ovat syntyneet reaktioina johonkin yhteiskunnassa vallitsevaan ongelmaan. Lue lisää protestiliikkeistä, uuden talousajattelun ajatushautomoista ja ihmisten omasta aktiivisuudesta talouden uudistamiseksi Sitran…

Lue lisää
Näkemys

Kestävän kapitalismin julistus leviää

Kestävä kapitalismi, eli Sustainable Capitalism, on USA:n entisen varapresidentin Al Goren vastaus ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Näitä haasteita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, puhtaan veden riittävyys, köyhyys, taudit, kasvavat tuloerot ja talouden haavoittuvuus. Kestävässä kapitalismissa taloudellista arvoa ja vaikuttavuutta maksimoidaan pitkäjänteisesti. Taloudellista arvoa pitäisi luoda katsomalla osavuosikatsausten ja kvartaalien yli. Kasvua pitäisi…

Lue lisää
Näkemys

Kymmenen teesiä kestävään talouteen

Taloudessa tarvitaan uutta ajattelua, dialogia ja tapoja tarttua taloudellisten ongelmien lisäksi ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden ongelmiin. Talouskriisienkään aikana emme voi enää ajatella, että talous on kestävää, kunhan se vain kasvaa vakaasti, julkinen talous on tasapainossa, ja työllisyys on korkealla tasolla. Kestävä talous voi toteutua vain luonnon asettamissa rajoissa. Kun nämä…

Lue lisää
Näkemys

Jakamistaloudessa omistaminen ei ole tärkeintä

Jakamistaloudessa perinteisen omistamisen sijaan lainaamme tavaroita ja vaihdamme palveluita. Jakamistalous on talousilmiö, joka mahdollistaa länsimaisen elämäntavan, mutta ei kuluta maapalloa loppuun. Samalla lainaaminen ja vaihtaminen luo yhteisöllisyyttä, ja maatalousyhteiskunnasta tuttu vahva talkoohenki alkaa pilkistää esiin. Jakamistalous ei ole yksi ylhäältä annettu tapa toimia, vaan ilmiö, jossa ihmiset luovat itse omat…

Lue lisää