Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Minkä pitää muuttua?

Näkemys

Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi

Hallintomme ei pysy tällä hetkellä yhteiskunnan muutosten tahdissa. Monimutkaisiin ongelmiin on kehitettävä uudenlaisia ratkaisuja. Isoihin uudistuksiin ei pidä rynnätä, vaan mennä niitä kohti joustavasti, askel kerrallaan. Yksi keino on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Lue lisää
Näkemys

Hallituksesta strateginen ja ketterä

Lähes kaikkia länsimaisia yhteiskuntia jäytää sama hallinnollinen piina. Rakenteellisia uudistuksia on vaikea tehdä ja päätöksenteko on tehotonta. Isojen ongelmien ratkaisemisesta ei kukaan kanna vastuuta. Valtionhallinnon ei tarvitse olla niin hidasta, tehotonta ja eri sektoreihin pilkkoutunutta. Hallinnon on mahdollista olla ripeää, joustavaa ja johdonmukaista. Muun muassa Sitran Mikko Kosonen on pohtinut…

Lue lisää
Näkemys

Uusi demokratia tehdään yhdessä

Edustuksellisen demokratian vaikuttamisen tavat tuntuvat monista vanhentuneilta ja riittämättömiltä. Kansalaiset kehittävät yhä useammin elinympäristöään itse kekseliäillä tavoilla. Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Se on osallistumista, ideointia ja tekemistä yhdessä lähiyhteisön tai hallinnon kanssa. Se on hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Se on asioiden jakamista ja uudenlaista yhteistoimintaa. Se on perinteisen osallistumisen…

Lue lisää
Näkemys

Kokeilut muuttavat kehittämiskulttuuria

Onko hyvin suunniteltu puoliksi tehty, vai kerran kokeiltu jo hyvin suunniteltu? Huolellinen suunnittelu on tärkeää kaikessa kehitystyössä, mutta sen rinnalle eri vaiheisiin tarvitaan konkreettisia kokeiluja, joilla suunnitelman toimivuutta voidaan testata jo valmisteluvaiheessa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa suunnitelma voi nimittäin jo olla vanhentunut silloin, kun sitä viedään käytäntöön. Strategiset kokeilut ovat luonteeltaan…

Lue lisää
Näkemys

Perustulolle kyllä vai ei? Kokeillaan!

Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille jaetaan toimeentuloa varten säännöllisesti yhtäläinen rahasumma ilman ehtoja. Se korvaisi ainakin osin syyperustaisen sosiaaliturvan. Perustuloa on perusteltu mm. sillä, että se takaisi kaikille minimitoimeentulon, selkeyttäisi Suomen nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää ja kannustaisi työntekoon, kun kansalaisen tulot (tai saamat avustukset) eivät vaikuttaisi perustulon määrään. Perustulon kaltaisen…

Lue lisää