Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Minkä pitää muuttua?

Näkemys

Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti

Hyvinvointi on ymmärrettävä entistä laajemmin, sillä siihen vaikuttavat työ ja vapaa-aika ovat muuttuneet. Ihmisten arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäkseen he kaipaavat kokonaisvaltaisia hyvinvointiratkaisuja. Niiden löytäminen on otettava päätöksenteon tavoitteeksi. Ihmisen vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ei silti pidä vähätellä.

Lue lisää
Näkemys

Miten päästä kestävän hyvinvoinnin visiossa syvemmälle?

Sitra on tarttunut visiossaan todella olennaiseen kysymysvyyhtiin. Vision osa-alueet kokoavat monia edelleen ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja. Kolmiokuviossa maapallon kantokyky osoitetaan perustavaksi ja se tunnustetaan muita osia määrittäväksi tekijäksi. Maapallon kantokyvylle vasta rakentuvat hyvinvointia ylläpitävät elementit: osallisuus, osaaminen, talous ja hallinto. Niitä koskevat periaatteet on muotoiltu kokonaisvaltaista hyvinvointia kannatteleviksi ja maapallon…

Lue lisää
Näkemys

Hyvinvointi irti talouskeskustelun pakkopaidasta

Pitkälle kehittyneessä yhteiskunnassa hyvinvointi ei ole irrallinen tavoite tai yhteiskunnan kulu, vaan kansalaisten hyvinvointi on myös keskeisesti maan kilpailu- ja uudistumiskykyyn vaikuttava tekijä. Niukan talouskasvun keskellä sitä on entistä tärkeämpää katsoa laajemmin kuin julkisten palveluiden näkökulmasta. Kansalaisten hyvinvoinnin pitää olla keskeinen poliittisen päätöksenteon päämäärä. Hallitusten ympäri maailmaa tulisi pyrkiä mittaamaan…

Lue lisää
Näkemys

Elämänhallinta hyvinvointipolitiikan keskiöön

Suomalaiset ovat keskimäärin vauraampia kuin koskaan ennen ja heillä on aiempaa enemmän vaihtoehtoja elämässään. Tästä huolimatta moni ei koe elävänsä aidosti haluamallaan tavalla tai tekevänsä haluamiaan asioita. Monimutkaistuneessa maailmassa on entistä vaikeampi tehdä valintoja, joten elämänhallinta ja oikeat valinnat ovat entistä merkityksellisempiä hyvinvoinnillemme. Elämänhallintaan keskittyminen voi muuttaa radikaalisti politiikan tavoitteita. …

Lue lisää