Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Näkemys

Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia

Suomi tarvitsee menestyäkseen yhdessä rakennetun ja jaetun tulevaisuuskuvan. Yhteisen vision pitää pystyä huomioimaan tilastojen taakse piiloutuvat yksilöiden moninaistuvat tarpeet.

Tulo- ja terveyserojen kasvu heikentää hyvinvointia, sosiaalista yhtenäisyyttä ja taloutta. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet sosiaalisesti yhtenäisiä ja siksi monessa suhteessa edelläkävijöitä. Kansalaisten luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin kannattaa varjella, sillä vahvat yhteiskunnat ovat myös tasa-arvoisia ja demokraattisia.

Menestyneitä maita, organisaatioita ja yrityksiä yhdistää se, että niiden jäsenet jakavat yhteisen tulevaisuuskuvan, jota kohti pyrkiä, ja jonka luomisessa he ovat saaneet olla mukana. Myönteiset visiot innostavat ihmisiä työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen.

Visiosta saadaan yhteinen vasta, kun kehittämiseen otetaan mukaan ihmisiä kabinettien ulkopuolelta laajasti ympäri yhteiskuntaa. Monissa maissa yhteistä tulevaisuuskuvaa ei ole kuitenkaan pystytty luomaan viime vuosina ja sen puute ilmenee ihmisten vähentyneenä kiinnostuksena politiikkaan.

Päätöksentekijöiden tehtävä on tarjota vaikutusmahdollisuuksia ihmisille. Kun etsitään ratkaisuja hyvään elämään, on katsottava entistä enemmän tilastojen taakse, sillä ikä tai tulot valottavat vain pientä osaa ihmisen elämäntilanteesta.

Esimerkiksi ikääntyvien ihmisten välillä on suuria eroja siinä, miten he kykenevät tai haluavat jatkaa työelämässä. Siksi eläkeiän pitäisi joustaa yksilöllisesti. Samanlaista joustavuutta tarvitaan koulumaailmaan, jotta nuoret saisivat paremmin omalle kehitysasteelleen räätälöityä tukea.

Uusi yhteisöllisyys tekee tuloaan. Vapaaehtoistyön pariin virtaa yhä enemmän ihmisiä. Asukkaat ovat innostuneet esimerkiksi Helsingin Kannelmäessä kehittämään asuinympäristöään kaupunginosaliikkeissä, ja netin eri kierrätyspalstoilla tavara vaihtaa omistajaa tiuhaan.

Julkisen sektorin kannattaa valjastaa ihmisten kiinnostus paikalliseen kehittämiseen siirtämällä päätösvaltaa lähemmäksi paikallistasoa. Ihmisiä tulee kannustaa omaehtoiseen toimintaan, jota liiallinen byrokratia ei saa hankaloittaa.

Parhaimmillaan kansalaisten oma toiminta tuottaa säästöjä ja innovatiivisia ratkaisuja. Tästä osoitus on esimerkiksi pyöräilyväylä Baana, jota pitkin helsinkiläiset pääsevät kätevästi liikkumaan kaupungin läpi. Kaupunkilaiset olivat keskeisessä roolissa sen suunnittelussa.

comments powered by Disqus