Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Näkemys

Perustulolle kyllä vai ei? Kokeillaan!

Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille jaetaan toimeentuloa varten säännöllisesti yhtäläinen rahasumma ilman ehtoja. Se korvaisi ainakin osin syyperustaisen sosiaaliturvan. Perustuloa on perusteltu mm. sillä, että se takaisi kaikille minimitoimeentulon, selkeyttäisi Suomen nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää ja kannustaisi työntekoon, kun kansalaisen tulot (tai saamat avustukset) eivät vaikuttaisi perustulon määrään.

Perustulon kaltaisen laajan sosiaaliturvauudistuksen vaikutuksia ei voi tietää etukäteen, joten sitä on syytä testata ensin kokeiluluonteisesti. Perustulo jakaa mielipiteitä, mutta kokeilun kautta päästään keskustelussa eteenpäin. Kelan johtama tutkimusorganisaatioiden ryhmä on valmistelemassa ehdotusta siitä, kuinka perustulokokeilu kannattaisi Suomessa järjestää. Kokeilu on (hallitusohjelman mukaisesti) tarkoitus järjestää vielä tällä vaalikaudelle.

Kokeilun tulisi kestää ainakin kaksi vuotta ja siihen tulisi osallistua riittävästi ihmisiä, jotta kokeilun tulokset olisivat yleistettävissä. Kokeilulla voitaisiin seurata perustulon vaikutuksia laajalla mittaristolla eli muun muassa miten se vaikuttaa työllistymiseen, mutta myös yksilön kokemaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan.

Työn murros – esimerkiksi pätkätöiden lisääntyminen ja monien perinteisten työtehtävien siirtyminen joko halvemman työvoiman maihin tai tietokoneiden tehtäväksi – on perustellusti nostanut perustulokeskustelun esiin eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuore mielenkiinto perustuloa kohtaan kumpuaa ennen kaikkea digitalisoitumisen ja robotisoitumisen aiheuttamasta ammattien häviämisestä. Esimerkiksi ilman kuljettajia liikkuvien autojen aikaa odotellessa on hyvä miettiä, mitä tapahtuu kaikkien niiden nykyisten autokuskien elannolle, jotka nyt kuljettavat rekkoja ja kuorma-autoja tai suhaavat pikkuautoilla.

Suomi on lähellä kehityksen kärkeä suunnitellessaan perustulokokeilua, jonka avulla voidaan testata muun muassa sitä, purkaako perustulo ihan käytännössä sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuutta. Osana Kelan vetämä ryhmän työtä Sitra järjestää Perustulohackin, jossa syntyneitä ideoita esitellään 8.3.2016.

32-tunnin sukellus perustuloon (uutinen)

Perustulohackin lopputapahtuma (tapahtuma)

Kenttäkoe paras tapa kokeilla perustuloa (verkkoartikkeli)

Miten testata perustulokokeilun vaikutuksia? Kenttäkoekulttuurin lyhyt oppimäärä (Tänkin Sitralle tuottama pdf-raportti)

comments powered by Disqus