Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Näkemys

Maapallon kantokykyyn sopeudutaan

Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Meidän on opittava elämään niin, että maapallo kestää sen.

Maapallon kasvava ja vaurastuva väestö rasittaa jo nyt luontoa puolitoista kertaa niin paljon kuin ympäristö pystyy kestävästi kantamaan. Ihmiskunta häiritsee ekosysteemejä tavalla, jolla on arvaamattomia seurauksia. Yhteiskuntamme on nivottava vikkelästi ympäristön huomioiminen osaksi kaikkea päätöksentekoa.

Teollisuuden, yritysten ja yksittäisten ihmisten siirtymistä resurssiviisaaseen kiertotalouteen tulisi helpottaa poliittisin keinoin. Kiertotaloudessa tuotteiden valmistus ei jätä jälkeensä lainkaan jätettä: yksi tuottaja hyödyntää toisen jätteet raaka-aineena.

Kiertotaloudessa tavaroita käytetään mahdollisimman pitkään ja niitä jaetaan muiden kanssa. Edelläkävijät hyötyvät, sillä luonnon resurssien viisas käyttö on myös taloudellisesti kannattavaa. Vanhaan takertujat maksavat jälkikäteen hinnan heikkona kilpailukykynä ja sopeutumisen korkeina kustannuksina.

Poliittista tahtoa tarvitaan myös vauhdikkaassa siirtymisessä vähähiiliseen, uusiutuvaan ja älykkääseen energiantuotantoon.Kiisteltyjen fossiilisten polttoaineiden ongelma ei ole niiden riittävyys, vaan käytön vaikutus ilmastoon. Jos käytämme kaiken saatavilla olevan hiilen ja öljyn, ilmasto lämpenee ihmiskunnalle vaarallisella vauhdilla. Fossiiliset polttoaineet tulee korvata nopeasti uusiutuvilla energialähteillä kuten tuuli- ja aurinkovoimalla.

Älykkäät energiajärjestelmät tekevät energian tuottamisesta, kuluttamisesta ja varastoinnista entistä joustavampaa. Älykkäässä verkossa kuluttajat voivat itse tuottaa energiaa ja myydä ylijäämän eteenpäin. Energian kulutuksesta saadaan entistä tarkempaa tietoa, jolloin ihmiset voivat suosia käyttöpiikkien ulkopuolista edullista energiaa. Älykäs energian varastointi auttaa myös kulutuspiikkien tasaamisessa ja takaa sujuvan sähköntuotannon.

Hajautettu energiantuotanto tekee järjestelmästä joustavan ja varmistaa sen, että siihen mahdollisesti kohdistuvat kriisit eivät lamauta koko tuotantojärjestelmää. Uudet teknologiat luovat myös uutta liiketoimintaa.

Viherpesun ja -puheen lisäksi tarvitsemme selkeästi jämäkämpää toimintaa. Vihreään talouteen, kuten puhtaisiin teknologioihin, keskittyvät yritykset kasvavat tällä hetkellä nopeasti.

Näiden yritysten kasvu ei automaattisesti tarkoita ekologisempaa taloutta, sillä vihreän talouden pitää pystyä aidosti korvaamaan yhteiskunnan vanhoja toimintatapoja – ei syntyä niiden jatkeeksi. Kaikkien on toiminnassaan pyrittävä siihen, että ympäristöongelmia ei enää synny.

Kuva: The Environmentalist Blog

comments powered by Disqus