Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Näkemys

Kymmenen teesiä kestävään talouteen

Taloudessa tarvitaan uutta ajattelua, dialogia ja tapoja tarttua taloudellisten ongelmien lisäksi ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden ongelmiin.

Talouskriisienkään aikana emme voi enää ajatella, että talous on kestävää, kunhan se vain kasvaa vakaasti, julkinen talous on tasapainossa, ja työllisyys on korkealla tasolla. Kestävä talous voi toteutua vain luonnon asettamissa rajoissa. Kun nämä rajat on tiedostettu ja tunnustettu, voimme lähteä rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jonka perimmäinen tehtävä on oikeudenmukaisen hyvinvoinnin tuottaminen, tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

Sitran Kestävä talous -foorumi tuotti kymmenen teesiä kestävään talouteen. Teesit koottiin yhteen raporttiin. Teeseissä ei pyritty luomaan kokonaiskuvaa kaikesta siitä, mitä kestävään talouteen kuuluu, vaan siinä haluttiin nostaa esiin tiettyjä teemoja. Näistä teemoista tulisi käydä nykyistä enemmän avointa ja kriittistä keskustelua.

Yksi raportin viesteistä on, että isotkin muutokset ovat mahdollisia, mutta ne vaativat pitkänäköisyyttä ja rohkeutta sekä taloudesta käytävää avointa ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavaa dialogia.

Kaikki kymmenen teesiä kestävään talouteen voit lukea alta.

Kestämätön käy kalliiksi – 10 teesiä kestävään talouteen (PDF-raportti)

Kestävä talous (verkkoartikkeli)

comments powered by Disqus