Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Näkemys

Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti

Henkisen hyvinvoinnin ongelmat aiheuttavat ennenaikaista eläköitymistä ja syrjäytymistä. Hyvinvointi on ymmärrettävä laajemmin, eikä keskustelua yksilön vastuusta saa pelätä.

Ihminen voi hyvin, kun arki on hallinnassa ja elämä tuntuu merkitykselliseltä. Hyvinvointi ei ole pelkästään fyysistä hyvää oloa, kuten vaikka selkäkivuilta välttymistä tai flunssan loitolla pitämistä.

Monet hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, kuten työn ja vapaa-ajan luonne, ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä ja fyysisen kunnon rinnalla korostetaan koko ajan enemmän henkistä hyvinvointia.

Trendi on tervetullut. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, eli sekä ihmisten fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin panostaminen, tulisi ottaa tavoitteeksi kaikilla politiikan aloilla. Kun ymmärrämme syvällisesti, mitkä tekijät lisäävät tai vähentävät hyvinvointiamme, voimme tehdä parempia päätöksiä sen lisäämiseksi sekä yksilöinä että yhteiskuntana.

Hyvinvointitavoitteet keskiöön asettava päätöksenteko on myös paras tapa kohdentaa niukkenevat taloudelliset resurssit. Hyvinvointikäsitystämme päivittämällä säästämme rahaa.

Arki on nyky-yhteiskunnassa aikaisempaa kuormittavampaa, epävarmempaa ja vaikeammin hallittavaa. Monimutkaistuneessa maailmassa joudumme tekemään koko ajan valtavan määrän valintoja, joilla on monenlaisia vaikutuksia hyvinvointiimme.

Kasautuessaan heikot valinnat voivat johtaa osattomuuteen tai jopa syrjäytymiseen. Monipuolinen yleissivistys auttaa ihmisiä ymmärtämään valintojen seuraukset pidemmällä aikavälillä ja tekemään hyvinvointia edistäviä päätöksiä.

Pitkälle erikoistuneessa yhteiskunnassa ihmiset kaipaavat räätälöityjä ratkaisuja helpottamaan arkeaan. Jokapäiväistä elämää voidaan sujuvoittaa kehittämällä selkeämpiä elinympäristöjä ja työyhteisöjä tai tarjoamalla elämää helpottavia teknologisia palveluita. Erilaisiin tarpeisiin räätälöidyt ratkaisut voivat pysäyttää elämänhallintaongelmien kasautumisen.

Monimutkainessa yhteiskunnassa millään yksittäisellä taholla ei voi olla kaikkea tarvittavaa tietoa ja resursseja viisaiden päätösten toteuttamiseksi. Siksi päätöksentekoa ja vastuunkantoa pitää hajauttaa, mikä tarkoittaa myös yksittäisten ihmisten vaikutusvallan ja vastuun lisäämistä.

Ihmiset usein pitävät vastuun kantamista muista ihmisistä sekä ympäristöstä merkityksellisenä, ja kokevat sen lisäävän omaa hyvinvointiaan. Ihmisiä tulee kannustaa ja tukea ottamaan vastuuta itsestään ja lähei­sistään.

comments powered by Disqus