Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni
Näkemys

Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi

Hallinto ei pysy tällä hetkellä yhteiskunnan muutosten perässä. Vielä ei ole myöhäistä oppia tekemään yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä ja avata kansalaisille entistä paremmat mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon.

Aika on ajanut nykyisen hallintorakenteemme ohi, ja siksi suuret yhteiskunnalliset muutokset takkuavat. Nyky-yhteiskunnan ongelmat, kuten nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen, läpäisevät monta eri hallinnonalaa ja vaativat uudenlaista ajattelua ja otetta, jotta niihin pystytään vastaamaan riittävän nopeasti ja tehokkaasti.

Ihmisten pitää pystyä tekemään nykyistä tiiviimmin yhteistyötä yli hallintorajojen vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia ratkottaessa. Toimiva yhteistyö edellyttää yhdessä rakennettua ja jaettua näkemystä tulevaisuuden suunnasta, johon sitoudutaan laajasti. Kun tulevaisuuskuva on selkeä, on hallituksen helppo tehdä sen pohjalta päätöksiä johdonmukaisesti.

Kansalaisten luottamus poliitikkoihin on rapautunut viime vuosina, mikä näkyy ihmisten vähäisenä kiinnostuksena esimerkiksi vaaleja kohtaan. Edustuksellista demokratiaa pitää merkittävästi uudistaa. Päätöksentekokyky on nimittäin yhä keskeisempi osa Suomen kilpailukykyä ja jopa luottoluokitusta määrittävä tekijä.

Kansalaisille tulee tarjota enemmän mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon esimerkiksi avaamalla päätettävien asioiden taustoja. Hyvä alku on Helsingissä kaupunkilaisille avattu yleiskaava.fi -verkkosivu, jolla ihmiset voivat käydä antamassa omat kommenttinsa kaupunkisuunnitteluun.

Internet tarjoaa uusia vaikuttamisen välineitä, joita aktiiviset kansalaiset ovat alkaneet oma-aloitteisesti hyödyntää. Sosiaalisessa mediassa virinneet katutapahtumat ovat juurtuneet luontevaksi osaksi kaupunkikuvaa, ja ensimmäinen kansalaisaloitekin on mennyt jo suuren verkkokampanjan saattelemana läpi eduskunnassa. Jouluapu-ryhmä toi joulun alla nopeasti yhteen yli 60 000 avunantajaa ja -saajaa Facebookissa.

Isoja yhteiskunnallisia muutoksia on hankala toteuttaa kertarysäyksellä, joten muutostyö pitää aloittaa ottamalla askel kerrallaan ja virheistä oppien. Muutoksen kannalta oleelliset toimijat pitää tuoda yhteen sellaiseen ympäristöön, jossa he voivat vapautuneesti ja ohjatusti yhdessä muodostaa vision toivotusta tulevaisuudesta ja polkuja siihen pääsemiseksi. Kehitettyjen ratkaisujen toimivuutta voidaan seuraavaksi testata konkreettisilla kokeiluilla. Lyhyet ja rajatut kokeilut ovat edullisia toteuttaa ja toimivat uusien ideoiden tuotekehittelynä. Kokeilun avulla voidaan testata nopeasti, toimisiko uudenlainen toimintamalli laajemmin yhteiskunnassa. Jos ei, on ainakin opittu, mikä ei toimi ja ideaa on mahdollista jalostaa eteenpäin.

comments powered by Disqus