Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Mikä uusi juoni?

Näkemys

Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia

Yhteiskuntamme tarvitsee menestyäkseen yhdessä rakennetun ja jaetun tulevaisuuskuvan. Yhteinen suunta vahvistaa uskoa tulevaisuuteen. Kun ratkaistaan eri väestöryhmien tarpeita, pitää muistaa, että tilastojen takana on aina yksilöllinen ihminen. Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan, eikä yhteisöistä lähteviä, mahdollisia innovatiivisia ratkaisuja saa estää liiallisella byrokratialla

Lue lisää
Ratkaisu

Harlem Children’s Zone – oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia

Harlem Children’s Zone on holistinen lähestymistapa koulutukseen, joka tarjoaa lapsille ja nuorille aikuisille monipuolisesti heidän tarvitsemiaan palveluita. Sen ytimessä ovat koulut, mutta ne ymmärretään osaksi laajempaa ekosysteemiä, johon kuuluu terveys- ja sosiaalipalvelut ja yhteisön kehittämisohjelmat. Palvelujen kohderyhmänä eivät ole pelkästään lapset vaan myös aikuiset heidän perheissään. Tavoitteena on ohjata lapset…

Lue lisää
Näkemys

Välittämisen kansanliike syntynyt

Hyviä uutisia – suomalaiset eivät ole kylmiä, välinpitämättömiä eivätkä itsekkäitä. Päinvastoin. Tähän maahan on syntynyt todellinen vapaaehtoistyön aalto, välittämisen kansanliike, väittää kansalaistoiminnan johtaja Laura Hakoköngäs Diakonissalaitoksesta. http://www.hs.fi/sunnuntai/a1418963288413

Lue lisää
Näkemys

Uusi demokratia tehdään yhdessä

Edustuksellisen demokratian vaikuttamisen tavat tuntuvat monista vanhentuneilta ja riittämättömiltä. Kansalaiset kehittävät yhä useammin elinympäristöään itse kekseliäillä tavoilla. Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Se on osallistumista, ideointia ja tekemistä yhdessä lähiyhteisön tai hallinnon kanssa. Se on hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Se on asioiden jakamista ja uudenlaista yhteistoimintaa. Se on perinteisen osallistumisen…

Lue lisää
Ratkaisu

Aikapankissa aika on käypää valuuttaa

Aikapankeissa vaihdetaan palveluita aikaa vastaan. Aikapankit toimivat yleensä paikallisesti ja niiden kautta voi saada apua arjen askareisiin naapurustossaan. Aikapankit perustuvat tasa-arvolle, sillä kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Esimerkiksi Helsingissä toimivassa Stadin Aikapankissa palveluita vaihdetaan niin, että vaihdon yksikkönä on aika: Yhtä työtuntia vastaa yksi…

Lue lisää
Ratkaisu

Yhteiset sitoumukset auttavat kestävää kehitystä

Kestävä kehitys vaatii toteutuakseen erilaisten yhteisöjen sitoutumista itse asettamiinsa tavoitteisiin ja visioihin. Erilaisten yhteiskuntasitoumusten avulla kestävästä kehityksestä on tehty niin yritysten kuin julkisen hallinnonkin yhteinen asia. Suomessa on esimerkiksi laadittu kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, jossa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Myös Helsingin…

Lue lisää
Ratkaisu

Big Society luo suurta visiota

Big Society -hanke käynnistettiin Iso-Britanniassa David Cameronin johdolla vuonna 2010. Maan kaikista uudistushankkeista juuri se on saanut eniten huomiota. Ajatuksena on, että ison julkisen sektorin sijaan tarvitaan iso yhteiskunta, jossa ihmiset ottavat yhä enemmän vastuuta omasta elinympäristöstään, palveluistaan ja osallisuudestaan. Kunnianhimoisena visiona on saada julkishallinto ja kansalaiset rakentamaan yhdessä parempaa…

Lue lisää
Ratkaisu

Naiset tukevat toisiaan verkostoissa

Uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen ei aina käy mutkatta. Vaikeuksia voi ilmetä esimerkiksi työn saannissa. Yalla Trappan on naisten osuuskunta Malmön Rosengårdissa, jossa lähes 90 prosenttia asukkaista on maahanmuuttajia. Yhteisön tavoitteena on tarjota maahanmuuttajanaisille töitä ja auttaa heitä työllistymään. Yalla Trappan käynnistyi Malmön kaupungin, AMF Malmön ja Euroopan sosiaalirahaston projektina. Onnistuneeksi osoittautunutta…

Lue lisää

Ladataan…