Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Mikä uusi juoni?

Näkemys

Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi

Talouden on tuotettava hyvinvointia mahdollisimman monelle, eikä se voi olla riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen jatkuvasta kasvusta. Talouden toimijoiden tulee siksi työskennellä verkostoissa, joissa tuotetaan taloudellista, ekologista ja sosiaalista arvoa, myös muille kuin osakkeenomistajille. Näin varmistetaan, että talous on kestävällä pohjalla.

Lue lisää
Ratkaisu

Smart & Clean -pääkaupunkiseutu ja julkiset hankinnat

Suomen valtio ja kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin vuosittain noin 30 miljardia euroa eli lähes 20 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Cleantech-sektorilla hankinnat kohdistuvat valitettavan usein nk. ”koeteltuun teknologiaan”, mikä ei edistä uusien ratkaisujen markkinoillepääsyä. Julkiset hankinnat tulisikin valjastaa viennin ja talouskasvun vauhdittamiseen: innovatiivisilla hankinnoilla voidaan lisätä yritysten kotimarkkinareferenssejä, luoda uusia työpaikkoja ja…

Lue lisää
Tarina

Talouspolitiikalla kohti kestävää hyvinvointia

Talouskasvu, vakaus ja korkea työllisyys olivat pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeiset rakennuspuut. Sittemmin nämä keinot ovat vakiintuneet talouspolitiikan tavoitteiksi niin Suomessa kuin muissa länsimaissa, vaikka talouden toimintaympäristö on muuttunut. Millaista talouspolitiikkaa tarvitaan hyvinvoinnin rakentamiseksi nyt? Talouspolitiikan tavoitteet uudistuvat Kun talouspolitiikan tavoitteeksi asetetaan kestävä hyvinvointi, talous valjastetaan tavoitteen sijaan keinoksi, jolla hyvinvointia tuotetaan…

Lue lisää
Ratkaisu

Tiimiakatemiassa yrittäjyyttä opitaan käytännössä

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakouluun kuuluva vuonna 1993 perustettu yrittäjyyskoulutusohjelma. Tiimiakatemian perustaja, markkinoinnin lehtori Johannes Partanen, halusi haastaa perinteisen käsityksen opinnoista, joissa oppilaat kuuntelevat passiivisina, kun opettaja luennoi. Opintojen alussa tiimiakatemialaiset muodostavat 15-20 ihmisen tiimiyrityksen, jossa he toimivat koko 3,5 vuoden opintonsa työtehtäviä vaihdellen. Tiimiyrityksissä on mm. viestintäpäällikön, asiakaspäällikön, talouspäällikön ja…

Lue lisää
Ratkaisu

Joukkorahoitus auttaa keksinnöt maailmalle

Joukkorahoitus on nopeasti laajentunut ilmiö, jossa tuote tai palvelu esitellään joukkorahoitusorganisaation nettisivuilla ja esittelystä kiinnostuneet yksilöt tai yhteisöt osallistuvat tuotannon tai tuotekehityksen rahoittamiseen. Rahoittajat maksavat etukäteen tuotteen tilaushinnan tai kannatusmaksun. Joukkorahoitus on demokratisoinut esimerkiksi taiteen maailmaa mahdollistamalla useampien taideprojektien toteutumisen. Suosituimmmat joukkorahoitusorganisaatiot ovat Kickstarter ja Indiegogo. Pelkästään Kickstarterin kautta…

Lue lisää
Trendi

Työkalujen kauko-ohjaus säästää aikaa

Työssä matkustamiseen kuluu huomattavan suuri osa aikaa ihmisten arjesta. Tämä on muuttumassa, sillä robotiikan kehittyessä on tullut mahdolliseksi ohjata työkoneita ja käsitellä työkaluja kauko-ohjauksen avulla. Matkustamisen välttämättömyys siis vähenee, kun työtehtäviä voi tehdä kauko-ohjatusti. Aluksi kauko-ohjausta on käytetty vaarallisissa tai ihmiselle mahdottomissa olosuhteissa, kuten työskenneltäessä avaruudessa, merenpohjassa, kaivoksissa, ydinvoimaloissa tai…

Lue lisää
Näkemys

Uudenlaista liikehdintää taloudessa

Vallitseva talousjärjestelmä ja sen ongelmat ovat synnyttäneet talousliikehdintää, joka poikkeaa valtavirrasta. Occupy Wall Street -liike, joukkorahoittaminen ja Bitcoinien käytön yleistyminen ovat kaikki uudenlaista liikehdintää, joka haastaa vallitsevan talousjärjestelmän. Kaikki protestiliikkeet ovat syntyneet reaktioina johonkin yhteiskunnassa vallitsevaan ongelmaan. Lue lisää protestiliikkeistä, uuden talousajattelun ajatushautomoista ja ihmisten omasta aktiivisuudesta talouden uudistamiseksi Sitran…

Lue lisää
Näkemys

Kestävän kapitalismin julistus leviää

Kestävä kapitalismi, eli Sustainable Capitalism, on USA:n entisen varapresidentin Al Goren vastaus ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Näitä haasteita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, puhtaan veden riittävyys, köyhyys, taudit, kasvavat tuloerot ja talouden haavoittuvuus. Kestävässä kapitalismissa taloudellista arvoa ja vaikuttavuutta maksimoidaan pitkäjänteisesti. Taloudellista arvoa pitäisi luoda katsomalla osavuosikatsausten ja kvartaalien yli. Kasvua pitäisi…

Lue lisää
Näkemys

Kymmenen teesiä kestävään talouteen

Taloudessa tarvitaan uutta ajattelua, dialogia ja tapoja tarttua taloudellisten ongelmien lisäksi ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden ongelmiin. Talouskriisienkään aikana emme voi enää ajatella, että talous on kestävää, kunhan se vain kasvaa vakaasti, julkinen talous on tasapainossa, ja työllisyys on korkealla tasolla. Kestävä talous voi toteutua vain luonnon asettamissa rajoissa. Kun nämä…

Lue lisää

Ladataan…