Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Mikä uusi juoni?

Näkemys

Maapallon kantokykyyn sopeudutaan

Ilmastonmuutos ja niukkenevat luonnonvarat pakottavat yhteiskunnat muuttumaan. Ympäristön kestävyys pitää ymmärtää kaiken politiikan teon reunaehdoksi. Samaan aikaan resursseja on käytettävä viisaasti esimerkiksi suosimalla uusiutuvia energianlähteitä, siirtymällä kiertotalouteen ja korvaamalla ympäristöä kuormittavia rakenteita vihreän talouden ratkaisuilla.

Lue lisää
Ratkaisu

Vantaan kirjastoista viihtyisiä tuunaten ja asiakkaita kuunnellen

Uusien kalusteiden ja tavaroiden ostamisen sijaan vaihtoehtoja myös kodin sistustukseen etsitään netin kierrätysfoorumeista, second hand -liikkeistä ja kierrätyskeskuksista. Jokainen suomalainen tuottaa vuodessa noin 300 kiloa sekajätettä. Moni haluaakin karsia ja kierrättää itselleen tarpeetonta tavaraa. Julkisia tiloja uudistaessa kaikki tarvittava hankitaan yleensä kuitenkin uutena – myös kalustaessa. Vantaan kirjastot ovat…

Lue lisää
Ratkaisu

Vaatteet osana kiertotaloutta

Omaisuuden karsimisesta on tullut trendikästä. Yhä useampi haluaa päästä eroon turhasta tavarastaan, mutta miettii miten tehdä se ympäristöä kunnioittaen. Arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuosittain tekstiilijätettä noin 55 miljoonaa kiloa. Ketjuliikkeiden tiuhasti vaihtuville mallistoille ja niiden tukemalle vaatteiden massatuotannolle on syntynyt vastareaktio: ihmiset haluavat olla tyylikkäitä, mutta kuluttaa mahdollisimman eettisesti. Yhden…

Lue lisää
Ratkaisu

Kaivosvastuuverkosto rakentaa sidosryhmäyhteistyötä

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on puolueeton foorumi, joka edistää Suomen kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Verkosto kehittää konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja kaivosalan vastuullisuuden edistämiseksi itsesääntelyn keinoin. Toiminta keskittyy etenkin teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välisen yhteistyön vahvistamiseen. Kaivostoiminta on kasvanut Suomessa vilkkaasti. 2010-luvun taitteessa työ- ja elinkeinoministeriön Suomi…

Lue lisää
Näkemys

Aurinkoenergian hinnanlasku tekee siitä valtavirtaa

Aurinkopaneelit ovat jo merkittävä energianlähde monissa maissa. Deutsche Bankin mukaan aurinkoenergian hinta tulee tippumaan noin 40 prosentilla tulevina vuosina ja ainakin 80 maassa aurinkoenergiasta on tulossa edullisempaa kuin sähköverkon sähköstä. Miksi aurinkoenergian hinta sitten tippuu? Tuotantomäärät kasvavat, valmistusautomatiikka kehittyy ja aurinkopaneelit kehittyvät yhä tehokkaammiksi. Aurinkopaneeleista tulee myös helpommin rakennuksiin integroitavia…

Lue lisää
Trendi

Työkalujen kauko-ohjaus säästää aikaa

Työssä matkustamiseen kuluu huomattavan suuri osa aikaa ihmisten arjesta. Tämä on muuttumassa, sillä robotiikan kehittyessä on tullut mahdolliseksi ohjata työkoneita ja käsitellä työkaluja kauko-ohjauksen avulla. Matkustamisen välttämättömyys siis vähenee, kun työtehtäviä voi tehdä kauko-ohjatusti. Aluksi kauko-ohjausta on käytetty vaarallisissa tai ihmiselle mahdottomissa olosuhteissa, kuten työskenneltäessä avaruudessa, merenpohjassa, kaivoksissa, ydinvoimaloissa tai…

Lue lisää
Ratkaisu

Off-Grid -elämäntapa pyrkii omavaraisuuteen

Off-Grid tarkoittaa irtautumista sähköverkosta ja omavaraisuuteen tähtäävää elämäntapaa. Eteläisessä Suomessa hehtaarin kokoiselle tontille lankeaa aurinkoenergiaa kymmenen gigawattitunnin verran vuodessa. Sähkölämmitetyn omakotitalon energiantarve on viidessadasosa tästä. Energia riittää sadan omakotitalon tarpeisiin, jos hehtaarin kokoinen alue peitetään aurinkopaneeleilla ja talvikauden energia varastoidaan metaaniksi 50 prosentin hyötysuhteella, kuten lähitulevaisuudessa voi tehdä. Vaihtoehtoisesti aurinkopaneelien…

Lue lisää
Ratkaisu

Yhden maapallon kokoista elämää

Vaikka moni haluaisi pienentää omaa ympäristön kulutustaan, on se vaikeaa, kun emme näe suoraan miten arkipäiväiset elämäntapamme vaikuttavat ympäristöön. One Planet Living on verkosto, jonka tavoitteena on auttaa yksittäisiä ihmisiä ja organisaatioita siirtymään elämään maapallon kantokyvyn asettamissa rajoissa. Verkostoon on liittynyt jo satoja organisaatioita ympäri maailmaa. Verkoston sivustolla voi arvioida…

Lue lisää

Ladataan…