Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Mikä uusi juoni?

Näkemys

Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti

Hyvinvointi on ymmärrettävä entistä laajemmin, sillä siihen vaikuttavat työ ja vapaa-aika ovat muuttuneet. Ihmisten arki on monimutkaistunut ja siitä selvitäkseen he kaipaavat kokonaisvaltaisia hyvinvointiratkaisuja. Niiden löytäminen on otettava päätöksenteon tavoitteeksi. Ihmisen vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ei silti pidä vähätellä.

Lue lisää
Näkemys

Miten päästä kestävän hyvinvoinnin visiossa syvemmälle?

Sitra on tarttunut visiossaan todella olennaiseen kysymysvyyhtiin. Vision osa-alueet kokoavat monia edelleen ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja. Kolmiokuviossa maapallon kantokyky osoitetaan perustavaksi ja se tunnustetaan muita osia määrittäväksi tekijäksi. Maapallon kantokyvylle vasta rakentuvat hyvinvointia ylläpitävät elementit: osallisuus, osaaminen, talous ja hallinto. Niitä koskevat periaatteet on muotoiltu kokonaisvaltaista hyvinvointia kannatteleviksi ja maapallon…

Lue lisää
Ratkaisu

Resilienssin vahvistaminen auttaa yksilöä muutoksien edessä

Resilienssi eli kyky käsitellä muutoksia tehokkaasti tai jopa vahvistua muutoksista on termi, joka on noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Resilience Alliancen resilienssityökalulla on mahdollista mitata yksilön henkilökohtaista resilienssiä eli henkilön muutoskyvyn tasoa. Työkalu kuvaa ihmisen tapaa suhtautua muutokseen ja käsitellä elämän muutostilanteita. Sen avulla muodostetaan henkilökohtainen resilienssiprofiili. Työkalu muistuttaa persoonallisuustestejä…

Lue lisää
Ratkaisu

Henkilörekisterit hyödyttämään kansalaisia

Tietosuojavaltuutetun arvion mukaan Suomessa on noin miljoona henkilörekisteriä. Tiedot ovat palveluiden tarjoajien keräämiä ja kansalaisen on vaikea saada niitä käyttöönsä. Tietojen yhdistely on usein mahdotonta, vaikka siihen olisi kansalaisen lupa. OmaData on konsepti, jossa yksilöllä on oikeus ja mahdollisuus saada itseään koskeva tieto käyttöönsä tietokoneelleen tai luotetun kolmannen osapuolen käyttöön. …

Lue lisää
Ratkaisu

Oman terveyden tarkkaileminen helpoksi

Teknologian nopea kehitys mahdollistaa kännyköillä ja niiden halvoilla lisälaitteilla tapahtuvan itsediagnostiikan. Omaa terveyttä on jo pitkään voinut tarkastella mm. kuumemittarilla, verenpainemittarilla ja virtsainfektiotestillä. Kännykällä ja sen lisälaitteilla itse suoritettavat testit kuitenkin lisäävät mahdollisuuksia huomattavasti ja tekevät elämästä helpompaa. Potilas voi itse suorittaa lukuisia testejä, kuten silmänpohjan kuvauksen, tärykalvon kuvauksen, joidenkin…

Lue lisää
Ratkaisu

Quantified Self –liike pelillistää hyvinvoinnin

Täyttyykö sosiaalisen median feedisi tuttujesi lenkkipäivityksistä ja mittaako naapurisi unensa laatua? Oman terveyden tarkkailu ja havaintojen jakaminen sosiaalisessa mediassa on trendikästä. Kyseessä on teknologisen kehityksen mukanaan tuoma Quantified Self –ilmiö, jonka taustalla on tiedonsaannin helpottuminen omasta terveydestä sekä oman kehon lisääntynyt tarkkailu. Henkilökohtaisen perimän lisääntyneen ymmärryksen ja yhä monipuolistuvien…

Lue lisää
Ratkaisu

Oppilasagentit – oppilaista opettajia

Suomalaisen peruskoulun hyvästä maineesta huolimatta oppilaita sanotaan kannustettavan hiljaiseen puurtamiseen omien taitojen, tietojen ja mielipiteiden esittämisen sijaan. Tämä on muuttumassa, sillä useassa suomalaisessa kunnassa oppilaat opastavat opettajia digitaalisten taitojen maailmaan. Näitä oppilaita kutsutaan oppilasagenteiksi.  Syksyllä 2016 voimaan astuva peruskoulun uusi opetussuunnitelma painottaa mm. osallistamista ja oppimaan oppimisen taitoja. Oppilasagentti –toiminnan…

Lue lisää
Näkemys

Hyvinvointi irti talouskeskustelun pakkopaidasta

Pitkälle kehittyneessä yhteiskunnassa hyvinvointi ei ole irrallinen tavoite tai yhteiskunnan kulu, vaan kansalaisten hyvinvointi on myös keskeisesti maan kilpailu- ja uudistumiskykyyn vaikuttava tekijä. Niukan talouskasvun keskellä sitä on entistä tärkeämpää katsoa laajemmin kuin julkisten palveluiden näkökulmasta. Kansalaisten hyvinvoinnin pitää olla keskeinen poliittisen päätöksenteon päämäärä. Hallitusten ympäri maailmaa tulisi pyrkiä mittaamaan…

Lue lisää
Näkemys

Elämänhallinta hyvinvointipolitiikan keskiöön

Suomalaiset ovat keskimäärin vauraampia kuin koskaan ennen ja heillä on aiempaa enemmän vaihtoehtoja elämässään. Tästä huolimatta moni ei koe elävänsä aidosti haluamallaan tavalla tai tekevänsä haluamiaan asioita. Monimutkaistuneessa maailmassa on entistä vaikeampi tehdä valintoja, joten elämänhallinta ja oikeat valinnat ovat entistä merkityksellisempiä hyvinvoinnillemme. Elämänhallintaan keskittyminen voi muuttaa radikaalisti politiikan tavoitteita. …

Lue lisää
Ratkaisu

Pekkaniskalla kuntobonuksia

Nosturiyritys Pekkaniskalla panostetaan työhyvinvointiin. Keinona siihen on kuntobonukset. Niiden tavoitteena on kannustaa terveisiin elämäntapoihin ja pysyvään, terveellisempään elämänmuutokseen. Kuntobonukset perustuvat luottamukseen ja henkilöstön omaehtoisiin ilmoituksiin. Toimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kuntobonuksilla on saavutettu konkreettisia tuloksia. Ihmisten elämänlaatu on esimerkiksi kohentunut, samoin työtyytyväisyys ja työhön sitoutuneisuus. Muissakin organisaatioissa on otettu…

Lue lisää

Ladataan…