Osallistu keskusteluun Twitterissä #uusijuoni

Mikä uusi juoni?

Kaikki kaikki

Kestävän hyvinvoinnin rakennuspuut

Suomi tarvitsee uuden suunnan, sillä maailmaa muuttavat megatrendit haastavat nykyisen yhteiskuntamallimme. Kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnassa elämme hyvää elämää ympäristön kantokyvyn rajoissa. Se edellyttää uusia näkemyksiä siitä, miten yhteiskunnan eri osa-alueiden pitäisi toimia. Voimme jo hahmotella tarinoita siitä, miltä arkemme tuossa yhteiskunnassa näyttäisi. Monet kestävää hyvinvointia rakentavat ratkaisut ovat nimittäin jo todellisuutta.
Lue lisää
Ratkaisu

Smart & Clean -pääkaupunkiseutu ja julkiset hankinnat

Suomen valtio ja kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin vuosittain noin 30 miljardia euroa eli lähes 20 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Cleantech-sektorilla hankinnat kohdistuvat valitettavan usein nk. ”koeteltuun teknologiaan”, mikä ei edistä uusien ratkaisujen markkinoillepääsyä. Julkiset hankinnat tulisikin valjastaa viennin ja talouskasvun vauhdittamiseen: innovatiivisilla hankinnoilla voidaan lisätä yritysten kotimarkkinareferenssejä, luoda uusia työpaikkoja ja…

Lue lisää
Tarina

Talouspolitiikalla kohti kestävää hyvinvointia

Talouskasvu, vakaus ja korkea työllisyys olivat pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeiset rakennuspuut. Sittemmin nämä keinot ovat vakiintuneet talouspolitiikan tavoitteiksi niin Suomessa kuin muissa länsimaissa, vaikka talouden toimintaympäristö on muuttunut. Millaista talouspolitiikkaa tarvitaan hyvinvoinnin rakentamiseksi nyt? Talouspolitiikan tavoitteet uudistuvat Kun talouspolitiikan tavoitteeksi asetetaan kestävä hyvinvointi, talous valjastetaan tavoitteen sijaan keinoksi, jolla hyvinvointia tuotetaan…

Lue lisää
Näkemys

Miten päästä kestävän hyvinvoinnin visiossa syvemmälle?

Sitra on tarttunut visiossaan todella olennaiseen kysymysvyyhtiin. Vision osa-alueet kokoavat monia edelleen ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja. Kolmiokuviossa maapallon kantokyky osoitetaan perustavaksi ja se tunnustetaan muita osia määrittäväksi tekijäksi. Maapallon kantokyvylle vasta rakentuvat hyvinvointia ylläpitävät elementit: osallisuus, osaaminen, talous ja hallinto. Niitä koskevat periaatteet on muotoiltu kokonaisvaltaista hyvinvointia kannatteleviksi ja maapallon…

Lue lisää
Ratkaisu

Vantaan kirjastoista viihtyisiä tuunaten ja asiakkaita kuunnellen

Uusien kalusteiden ja tavaroiden ostamisen sijaan vaihtoehtoja myös kodin sistustukseen etsitään netin kierrätysfoorumeista, second hand -liikkeistä ja kierrätyskeskuksista. Jokainen suomalainen tuottaa vuodessa noin 300 kiloa sekajätettä. Moni haluaakin karsia ja kierrättää itselleen tarpeetonta tavaraa. Julkisia tiloja uudistaessa kaikki tarvittava hankitaan yleensä kuitenkin uutena – myös kalustaessa. Vantaan kirjastot ovat…

Lue lisää
Ratkaisu

Tiimiakatemiassa yrittäjyyttä opitaan käytännössä

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakouluun kuuluva vuonna 1993 perustettu yrittäjyyskoulutusohjelma. Tiimiakatemian perustaja, markkinoinnin lehtori Johannes Partanen, halusi haastaa perinteisen käsityksen opinnoista, joissa oppilaat kuuntelevat passiivisina, kun opettaja luennoi. Opintojen alussa tiimiakatemialaiset muodostavat 15-20 ihmisen tiimiyrityksen, jossa he toimivat koko 3,5 vuoden opintonsa työtehtäviä vaihdellen. Tiimiyrityksissä on mm. viestintäpäällikön, asiakaspäällikön, talouspäällikön ja…

Lue lisää
Ratkaisu

Vaatteet osana kiertotaloutta

Omaisuuden karsimisesta on tullut trendikästä. Yhä useampi haluaa päästä eroon turhasta tavarastaan, mutta miettii miten tehdä se ympäristöä kunnioittaen. Arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuosittain tekstiilijätettä noin 55 miljoonaa kiloa. Ketjuliikkeiden tiuhasti vaihtuville mallistoille ja niiden tukemalle vaatteiden massatuotannolle on syntynyt vastareaktio: ihmiset haluavat olla tyylikkäitä, mutta kuluttaa mahdollisimman eettisesti. Yhden…

Lue lisää
Ratkaisu

Kaivosvastuuverkosto rakentaa sidosryhmäyhteistyötä

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on puolueeton foorumi, joka edistää Suomen kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Verkosto kehittää konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja kaivosalan vastuullisuuden edistämiseksi itsesääntelyn keinoin. Toiminta keskittyy etenkin teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välisen yhteistyön vahvistamiseen. Kaivostoiminta on kasvanut Suomessa vilkkaasti. 2010-luvun taitteessa työ- ja elinkeinoministeriön Suomi…

Lue lisää
Ratkaisu

Resilienssin vahvistaminen auttaa yksilöä muutoksien edessä

Resilienssi eli kyky käsitellä muutoksia tehokkaasti tai jopa vahvistua muutoksista on termi, joka on noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Resilience Alliancen resilienssityökalulla on mahdollista mitata yksilön henkilökohtaista resilienssiä eli henkilön muutoskyvyn tasoa. Työkalu kuvaa ihmisen tapaa suhtautua muutokseen ja käsitellä elämän muutostilanteita. Sen avulla muodostetaan henkilökohtainen resilienssiprofiili. Työkalu muistuttaa persoonallisuustestejä…

Lue lisää
Ratkaisu

Joukkorahoitus auttaa keksinnöt maailmalle

Joukkorahoitus on nopeasti laajentunut ilmiö, jossa tuote tai palvelu esitellään joukkorahoitusorganisaation nettisivuilla ja esittelystä kiinnostuneet yksilöt tai yhteisöt osallistuvat tuotannon tai tuotekehityksen rahoittamiseen. Rahoittajat maksavat etukäteen tuotteen tilaushinnan tai kannatusmaksun. Joukkorahoitus on demokratisoinut esimerkiksi taiteen maailmaa mahdollistamalla useampien taideprojektien toteutumisen. Suosituimmmat joukkorahoitusorganisaatiot ovat Kickstarter ja Indiegogo. Pelkästään Kickstarterin kautta…

Lue lisää
Näkemys

Aurinkoenergian hinnanlasku tekee siitä valtavirtaa

Aurinkopaneelit ovat jo merkittävä energianlähde monissa maissa. Deutsche Bankin mukaan aurinkoenergian hinta tulee tippumaan noin 40 prosentilla tulevina vuosina ja ainakin 80 maassa aurinkoenergiasta on tulossa edullisempaa kuin sähköverkon sähköstä. Miksi aurinkoenergian hinta sitten tippuu? Tuotantomäärät kasvavat, valmistusautomatiikka kehittyy ja aurinkopaneelit kehittyvät yhä tehokkaammiksi. Aurinkopaneeleista tulee myös helpommin rakennuksiin integroitavia…

Lue lisää

Ladataan…